2010

Edsvik hus B/MC Collection

  • Arkitekt:Fredrik Lizell, Torbjörn Lundell
  • Arkitektkontor:Reppen Lizell arkitekter
  • Byggherre:Sollentuna kommun
  • Ort:Sollentuna
  • Byggår:2009
  • Färg/kulör:Falu Svart
  • Foto:Mathias Nero
  • Arkitektens kommentar:

Arkitektens kommentarer

Edsviks 1700-talssäteri med Slottsparken, Edsviks konsthall och konstskolan utgör Sollentunas kulturella centrum. Genom det nya motorcykelmuseet förstärks den rollen ytterligare. Utställningen innehåller motorcyklar från 1800-talet fram till idag vilket innebär en pedagogisk vandring genom drygt över 100 år av design- och ingenjörskonst. Det nya museet kunde infogas i den känsliga omgivningen genom att hålla det inom volymen för en lada som tidigare upptog platsen. Byggnadens ytskikt förhåller sig också till övriga Stallbacken genom sin beklädnad av träpanel, återanvänt tegel och stuprör med skarpa vinklar. Interiören bjuder dock på helt andra upplevelser; konceptet bygger på en vertikal uppdelning av byggnaden i en mörk nedre hall och en ljus övre. Greppet realiseras genom skillnader i rummens volym, kulör och ljussättning. Förutom utställningen innehåller byggnaden kafé samt en butik som säljer motorcykelorienterad litteratur.