2008

Hamra

  • Arkitekt:Olle Zidén
  • Arkitektkontor:ISOLA arkitekter
  • Byggherre:Privat
  • Ort:Kårsta
  • Byggår:2007
  • Färg/kulör:Mörkbrun
  • Foto:Kent Pehrzon
  • Arkitektens kommentar:

Arkitektens kommentarer

Huset består av fyra parallellt ställda ”timmerväggar”, förskjutna både horisontellt och vertikalt för att följa höjdkurvorna och sluttningen mot öster. Det ger en liten höjdskillnad mellan entré/kök/sov och allrum. Gavlarna, i glas och ”lättare” panel, är vinklade; i allrummet mot utsikten, i bastun för att sitta bättre och vid entrén för att göra den mer välkomnande. Taket är ett svagt lutande grästak.