2008

Knytpunkten

  • Arkitekt:Andreas Forsberg
  • Arkitektkontor:AQ Arkitekter
  • Byggherre:STUTAB
  • Ort:Strömsholm, Hallstahammar
  • Byggår:2007
  • Färg/kulör:Röd
  • Foto:Bengt Strandberg
  • Arkitektens kommentar:

Arkitektens kommentarer

Knytpunktens utformning är anpassad till byggplatsens naturliga förutsättningar. Huset är utformat som en souterrängbyggnad med entré i marknivån mot Stallbacken i norr. Stallbacken är också den naturliga angöringen både till Ridskoleområdet som helhet och till Knytpunkten.

Söder om Stallbacken fanns tidigare en grustäkt som utgjorde ett sår i landskapet. Denna grop har nyttjats för att rymma den stora hallen/aulan. Lösningen medger samtidigt en möjlighet att ta hand om grustäktens södra del där slänten i en senare etapp kan omformas till en amfiteater.

Byggnaden har utförts som en modern träbyggnad med stora glaspartier och med stomme av limträ över mark och betong mot mark. Fasaden har träpanel med varierande bredd, avfärgad med rödfärg. Med valet av rödfärg har huset fått en trygg föränkring till den omgivande bebyggelsen på södra delen av Stallbacken. Takfot och takavvattning är utförd i aluzinkplåt medan de flacka taken täckts med papp.