2020

Nya stallet, Säby gård

  • Arkitekt:Karin Svenonius och Katarina Enekvist
  • Arkitektkontor:Tengbom
  • Byggherre:Järfälla kommun
  • Ort:Järfälla
  • Byggår:2018-2019
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Ljusröd utan olja NCS 4550-Y70R
  • Foto:Sten Jansin
  • Arkitektens kommentar:

    Säby Gård är ett byggnadsminne med stora kulturhistoriska värden. När vi skulle rita det nya stallet var det därför särskilt viktigt att förstå platsens historik och karaktär, och att utgå ifrån detta i placering såväl som formgivning. Tack vare en varsam och inkännande process har vi kunnat skapa en ny byggnad som smälter in i det omgivande kulturlandskapet. Byggnaden har omsorgsfullt utformats med tanke på alltifrån utsmyckning till djurhållning och arbetsmiljö. Vi har lagt stor vikt vid att förstå material och traditionellt hantverk. Klassiska inslag har tillvaratagits och i vissa fall tolkats om. Genom att leka med form, material och kulör – med liggande listverk, spaljéer och enhetlig färgsättning – har vi skapat något nytt som ändå känns klassiskt. Stallet ser till formen ut som en traditionell lada, men i modern tappning.