2018

Skogshuset

 • Arkitekt:Thomas Sandell
 • Arkitektkontor:sandellsandberg
 • Byggherre:NäFo Fastighetsutveckling AB
 • Ort:Uppsala
 • Byggår:2016
 • Färg/kulör:Falu Rödfärg ljusröd
 • Foto:Lukas Stenberij
 • Arkitektens kommentar:

  I Skogshuset är naturen och dagsljuset närvarande överallt. Den faluröda volymen arbetades fram för att stå tätt inpå skogen, en modern skogskoja med en lekfull fönstersättning som ger utblickar i alla väderstreck. Den järnoxidröda färgen omfamnar hela volymen in till minsta detalj - såväl den liggande träpanelen som takpapp, skorsten, taksäkerhetsdetaljer, glaspartier och ytterdörrar.
  Byggnadens dynamiska volym ger en variation av rumsligheter, från det storslagna, luftiga - som ett ateljéliknande vardagsrum - till det intimt privata med små rum för badande, tvätt, en avskild arbetsplats. Sekvenser av rum och långa siktlinjer ger ett flöde genom huset och möjlighet för Skogshusets boende att vistas i olika rum och ändå ha kontakt med varandra och världen utanför.
  Huset omfamnar en skyddad uteplats som utgör hemmets verkliga centrum och samtidigt bildar ett privat rum i naturen. Här kan en berghäll få komma i dagen eller ett vackert träd sparas, beroende på var och hur huset placeras. Eller så kan rummet få ett riktigt trägolv, en förlängning av umgängesytorna innanför, som i Skogshuset i Näs Focksta.

Arkitektens egna kommentarer

I Skogshuset är naturen och dagsljuset närvarande överallt. Den faluröda volymen arbetades fram för att stå tätt inpå skogen, en modern skogskoja med en lekfull fönstersättning som ger utblickar i alla väderstreck. Den järnoxidröda färgen omfamnar hela volymen in till minsta detalj – såväl den liggande träpanelen som takpapp, skorsten, taksäkerhetsdetaljer, glaspartier och ytterdörrar.
Byggnadens dynamiska volym ger en variation av rumsligheter, från det storslagna, luftiga – som ett ateljéliknande vardagsrum – till det intimt privata med små rum för badande, tvätt, en avskild arbetsplats. Sekvenser av rum och långa siktlinjer ger ett flöde genom huset och möjlighet för Skogshusets boende att vistas i olika rum och ändå ha kontakt med varandra och världen utanför.
Huset omfamnar en skyddad uteplats som utgör hemmets verkliga centrum och samtidigt bildar ett privat rum i naturen. Här kan en berghäll få komma i dagen eller ett vackert träd sparas, beroende på var och hur huset placeras. Eller så kan rummet få ett riktigt trägolv, en förlängning av umgängesytorna innanför, som i Skogshuset i Näs Focksta.