2010

Vilundabadet

  • Arkitekt:Susanne Langseth
  • Arkitektkontor:White arkitekter
  • Byggherre:Upplands Väsby Kommun
  • Ort:Upplands Väsby
  • Byggår:2009
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Svart
  • Foto:Thomas Zaar
  • Arkitektens kommentar:

Arkitektens kommentarer

Vilundabadet är ett led i utvecklingen av Vilundaparken, som ska bli en sport- och evenemangspark i Upplands Väsby. Den stora byggnaden exponerar sig vid infarten till centrum från E4. Fasaderna har en relativt grov träpanel, som samspelar med glas och sedum på taket. Svärtan och djupet i slamfärgen ”Falu Rödfärg svart” har varit viktig vid valet av färgtyp. Den ger exteriören en grafisk effekt och håller samman den stora byggnaden. Interiören är vit, ljus och genomsiktlig med ett vågformat tak i det stora bassängrummet. Det relativt enkla underhållet har också varit viktigt vid valet av färg på en stor byggnad. Miljöaspekterna har varit centrala vid planeringen av badet med målet att minimera belastningen på miljön.