2014

Ängsvillan

  • Arkitekt:Jonas Bohlin
  • Arkitektkontor:Jonas Bohlin arkitektkontor AB i dialog med Anders Landström, arkitekt SAR/MSA och Göran Lindberg, arkitekt LAR/MSA
  • Byggherre:Jonas Bohlin
  • Ort:Fredriksro, Nacka
  • Byggår:2013
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Ljusröd
  • Foto:Jonas Sällberg
  • Arkitektens kommentar:
VinnareRödfärgspriset

Där huset är en del av trädgården

Ängsvillans byggnader inrymmer ateljé, verkstad, växthus, galleri och sommarbostad. Arkitekturen speglar vår tradition och vårt hantverk och är samtidigt närvarande i vår tid. Ängsvillans transparenta interiör är formgiven och behandlad för att fånga ljus och utblickar, en paus mellan skog och hav.

Ängsvillans kroppar, material  och detaljer för en varsam dialog med omkringliggande hus; Parkvillan, Sjövillan, Trädgårdsmästarbostaden. Byggnaders form, volymer och placering är sammanflätad med himmel och jord och naturens typografi och flora.

Ängsvillan är planterad i en trädgård i Stockholms innerskärgård.

Juryns motivering

Har platsen en själ? Kan livets mening vara en byggnad? Finns Gud i detaljerna,som arkitekten Mies van der Rohe brukade påstå, fast han egentligen lär ha snott citatet från Flaubert. Årets vinnare av Rödfärgspriset väcker onekligen existentiella frågor samtidigt som byggnaderna med sitt självklara förhållningssätt till omgivningen inte försöker förhäva sig. De vet sin plats men lyckas ändå flytta gränserna för det välkända en liten bit närmare universum, och det med en omsorg som bekräftar det vi alltid haft på känn: kärlekens färg är röd.