Tävlingsvillkor

Du som är med och tävlar i Folkets Rödfärgspris godkänner härmed att ditt bidrag och dina personuppgifter sparas och behandlas i enlighet med Falu Rödfärgs policy för personuppgifter som följer den nya dataskyddsförodningen som träder i kraft den 25 maj.

Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen medger du också att Falu Rödfärg får använda materialet inom sin verksamhet; på Falu Rödfärgs sociala medier på falurodfarg.se samt rodfargspriset.se.

Vinnare utses av allmänheten och det bidrag som har fått flest röster när tävlingsomgången är över står som ensam vinnare. Vinnaren kan inte överklagas eftersom det är baserat på antal inkomna röster. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter. Vinnaren kommer att meddelas personligen och informeras om att vara till förfogande för deltagande på Rödfärgsprisets prisutdelning och gala i oktober. Falu Rödfärg tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, sänts fel eller blivit för sent levererat, inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet.

Falu Rödfärg förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Falu Rödfärg bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande. Falu Rödfärg kan när som helst under processen också plocka bort bidrag som inte uppfyller tävlingskriterierna eller på annat sätt inte platsar i tävlingen Folkets Rödfärgspris.

Om ditt bidrag inte är komplett eller saknar personuppgifter vid tävlingens slutdatum, 25 september, kommer du inte att kunna delta.