Rödfärgsprisets Jury

Vi är mycket glada att kunna presentera följande jury för Rödfärgspriset 2020:

Love Arbén

Juryns ordförande

(Text om Love kommer snart)

Elizabeth Bonde Hatz

Arkitekt SAR/MSA, AA Diploma

Har bl.a. ritat ”Formalinfabriken” vid Nobelberget i Nacka, fd Kodaks Huvudkontor och labb utanför Göteborg.
Associate Professor vid KTH arkitektur och likaså vid UL på Irland. Verksam även inom konst som curator och med praktikbaserad forskning inom arkitektur. Medverkade med en egen utställning på Venedigbiennalen 2018. Föreläser och skriver. Bl.a. ”Footnotes, Backgrounds, Sheds” Perimeter books om Hugh Strange och Drawing Matter Archive, 2018. Med i styrelsen för Färgfabriken Stockholm och ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien KSLA.

Mikael Bergquist

Arkitekt SAR/MSA

Examen från KTH, Stockholm och Konstakademien, Köpenhamn.
Driver sedan eget arkitektkontor i Stockholm. Arbetar med projekt åt företag, statliga myndigheter och privatpersoner. Kurator och redaktör för en rad utställningar och böcker. Skriver regelbundet i tidskriften Arkitektur.
Undervisar Master studio vid KTH-A i Stockholm. Gästkritiker och föreläsare på olika arkitekturskolor.

Katarina Grundsell

Partner, Arkitekt SAR/MSA

Katarina Grundsell är som en av grundarna av Marge arkitekter ansvarig för flera av kontorets mest uppmärksammade projekt. Hon har gedigen erfarenhet av att arbeta i olika skalor – från stadsutvecklingsprojekt ner till inredning. För Marges räkning har hon ansvarat för flera av kontorets premierade tävlingar – senast i kvarteret Hästskon vid Sergels torg och i kvarteret Galten i Lund – båda riksintresseklassade delar av staden. Katarina har genom åren anlitats som juryledamot för både arkitekttävlingar och arkitekturpriser.