2014

Brigadmuseum

  • Arkitekt:Hans Murman
  • Arkitektkontor:Murman arkitekter AB
  • Byggherre:Karlstad kommun
  • Ort:Karlstad
  • Byggår:2013
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Röd
  • Foto:Åke E son Lindman., Hans Murman
  • Arkitektens kommentar:

Viskningar från förr i ny design

Brigadmuseum ska vara en visuellt attraktiv museibyggnad som ska spegla militären och svenskarnas förhållande till den militära utvecklingen från andra världskriget fram till nu. Tomten hade redan två faluröda kulturminnesmärkta förrådsbyggnader när nybyggnationen påbörjades.

Nybyggnaden sitter samman med vagnförrådet med en glasad gång och krävde minimala åtgärder på den befintliga byggnaden. Vagnsförrådet har golv av smågatsten och nyttjas för utställning av fordon och vagnar. Byggnadens ursprungsatmosfär har behållts så långt som möjligt och fasaderna har renoverats och avfärgats med röd slamfärg.

Museet har både intimitet och rymd. Form och material ger associationer till militära anläggningar men har ändå en egen identitet. Museet har möjlighet till utställningar både inomhus och utomhus och är väl synligt från E18.