2014

Frösö Ängar

  • Arkitekt:Lennart Köpsén
  • Arkitektkontor:Sweco Architects AB
  • Byggherre:Skanska
  • Ort:Frösön
  • Byggår:2011
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Röd och Svart
  • Foto:Linda Hurtig, Sweco
  • Arkitektens kommentar:
VinnarePublikpriset

Som fågelbon efter strandkanten

Området Frösö Ängar är högt beläget i utkanten av Frösö Strandområdet. Ett område med stora nivåskillnader. Husen är placerade så att varje byggnad har en utsiktsglimt mot landskapet, vissa också med Storsjön i blickfånget.

Husen är smala tvåvåningsbyggnader som var och en har utbyggnader i ett av planen för entré och förråd. Den smala utformningen gör att huset är möjligt att anpassa till samtliga 24 tomter. Den yttre utformningen visar en smäcker träbyggnad med gediget tegeltak. Varierande paneltyper och inslag av både stående och liggande paneler i slamfärg skapar ett omväxlande intryck. De flesta byggnaderna är målade helt och hållet med röd slamfärg, medan fyra byggnader är målade i svart slamfärg. Det bidrar till ett omväxlande men samtidigt homogent intryck.