2002

Husie Hörna

  • Arkitekt:Ulla Nordström
  • Arkitektkontor:BM Arkitekter AB
  • Byggherre:Christer Jönsson Fastigheter AB
  • Ort:Malmö
  • Byggår:2001
  • Färg/kulör:Falu Ockra och Falu Terra
  • Foto:
  • Arkitektens kommentar: