2014

Naturum Kosterhavet

  • Arkitekt:Ulla Antonsson, Mattias Lind
  • Arkitektkontor:White arkitekter
  • Byggherre:Naturvårdsverket, Anders Bergquist (byggnad), Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, Anders Tysklind (Utställning och inredning)
  • Ort:Ekenäs, Sydkoster, Strömstad Kommun
  • Byggår:2012
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Röd
  • Foto:Åke E:son Lindman
  • Arkitektens kommentar:

Sveriges västligaste arkitektur

Naturum är informations- och utställningsbyggnader i anslutning till nationalparker, naturreservat, biosfärsområden och världsarv i Sverige. Naturum är en av svenska statens största satsningar på arkitektur i modern tid. Naturum Kosterhavet ligger på ön Sydkoster, Sveriges västligaste utpost. Långsidorna binds samman av takåsar i ett karakteristiskt sicksackmönster. Den invändiga panelen är vitlaserad för att reflektera ljus medan fasadpanelen är målad med djupröd Falu Rödfärg. Valet av färg var avgörande för att göra byggnaden till en naturlig del av det brokiga kustsamhället.

Naturum innehåller utställningslokaler och en hörsal samt kontor. Dessutom finns bibliotek, vattenlaboratorium och ett klappakvarium där besökarna kan göra egna upptäckter.