2014

Sånghusvallens skola

  • Arkitekt:Can Savran och Ola Ohlin
  • Arkitektkontor:Grön Form Arkitektur & Miljö
  • Byggherre: Krokoms Kommun
  • Ort:Ås
  • Byggår:2012
  • Färg/kulör:Falu Vapen Fasadfärg, Ljusröd
  • Foto:Sandra Lee
  • Arkitektens kommentar:

Klimatsmart lärande i ”konstig” miljö

Visionen var att åstadkomma en karaktärsfull lågenergibyggnad som inspirerar barns naturliga kunskaptörst och lärarnas pedagogiska arbete. Beställarens önskemål om en aktiv utomhuspedagogik innebar särskild omsorg i utformningen av utomhusmiljön.

Lösningen innebar att arkitekten, symboliskt talat tog en röd lada från det omkringliggande jordbrukslandskapet och böjde den över knäet. Voila! Resultatet blev en lågenergibyggnad som uppvisar ett mått av vertikal och horisontell transparens. Solceller på taket levererar elenergi till skolan och den stora skolgården möjliggör en rad olika utomhusaktiviteter. I projektet engagerade arkitekterna Statens konstråd för att implementera offentlig konst i projektet. Det resulterade i att skolans trapphall och omhändertagandet av regnvatten kom att utformas av konstnärer.