2014

Villa Abborrkroken

  • Arkitekt:Max Holst
  • Arkitektkontor:Max Holst Arkitektkontor
  • Byggherre:Strömma Projekt AB
  • Ort:Vindö
  • Byggår:2013
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Svart
  • Foto:Hannes Söderlund
  • Arkitektens kommentar:

För ett fritidsliv bland trädtopparna

Platsen som huset står på är en avlång klippa som på två sidor faller ner i en ca 10 meter djup ravin. I ravinen växer flera magnifika träd. Ute på terrassen är man i princip uppe i trädkronorna.
Det var bergets riktning som dikterade villkoren för husets form och rumsliga indelning och eftersom det är ett fritidshus ligger tonvikten på en stor sällskapsdel och på stora uteplatser.

Husets materialitet är enkel och i huvudsak förankrad i lokala byggnadstraditioner. 120 mm golvplank, 120 mm tjocka innerväggar, 600 cc takstolar och 1200 cc golvbjälkar och så vidare. Rummens dimensioner föll alltså ganska enkelt på plats och utmaningen har varit att innanför dessa ramar skapa en rumslig dynamik och att göra rum som står i ständig kontakt med naturen.