2004

Villa Ekudden

  • Arkitekt:Jan Hardenborg, Hamid Varasteh
  • Arkitektkontor:Studio I:II
  • Byggherre:
  • Ort:Enköping
  • Byggår:2000
  • Färg/kulör:
  • Foto:
  • Arkitektens kommentar: