Om Arkitekternas Rödfärgspris

Nyskapande, modern arkitektur där Falu Rödfärg eller annan slamfärg har haft en framträdande roll för helheten.

Genom tävlingen Rödfärgspriset har Sveriges arkitekter tydligt visat hur vår traditionella Falu Rödfärg har en speciell samverkan med modern arkitektur. Vartannat år uppmärksammas dessa spännande möten mellan nytt och gammalt, i tävlingen där egna hem och fritidshus tävlar mot allmänna byggnader. De vinnande bidragen är levande bevis på hur Sveriges mest traditionstyngda färg kan få den mest samtida arkitektur att lyfta.

Och så vill vi att det fortsätter. Med en historia från nästan 500 år tillbaka i tiden hoppas vi att Falu Rödfärg också kommer kunna leda oss lika många år in i framtiden. 

– Det finns inget annat land där utseendet på ett hus knyter samman befolkningen. Vi vet alla vad som menas med “den röda lilla stugan”. Arkitekturen må variera, den röda färgen sätter varje byggnad i sitt sammanhang. Vi startade Rödfärgspriset för att visa hur vår svenska nationalskatt i alla tider har samverkat med modern arkitektur.

/ Johan Molin, VD Falu Rödfärg

JURYMEDLEM

Mikael Bergquist,

arkitekt SAR/MSA

JURYMEDLEM

Elizabeth Hatz,

arkitekt SAR/MSA, 
professor på KTH

VD

Johan Molin,

Falu Rödfärg

JURYORDFÖRANDE

Love Arbén,

ordförande,
arkitekt SAR SIR/MSA

Upplägget

Under tiden 1 december 2017 till 1 mars 2018 hade arkitekter möjlighet att lämna sina tävlingsbidrag via anmälningssidan. 

Juryn har bedömt samtliga inskickade bidrag och nominerat de objekt som gått vidare till slutomgången. 

Juryns arbete fortsätter med besök hos samtliga nominerade för att sedan utse en slutlig vinnare som offentliggörs vid en prisutdelning under hösten 2018. 

Kriterier

Tävlingen bedömer byggnader som uppförts i Sverige och belönar ”nyskapande modern arkitektur där Falu Rödfärg, eller annan slamfärg, haft en framträdande roll för helheten”.