Rödfärgspriset

Rödfärgspriset är arkitektpriset som belönar nyskapande, modern arkitektur där trä och slamfärg har en framträdande roll för helheten. Tillsammans med vår partner Stora Enso riktar vi blicken mot framtidens byggnader och den känsla av trygghet och värme som de kommer att väcka hos oss och kommande generationer. Låt ditt bidrag visa oss det fantastiska som kan ske när nutid, dåtid och framtid möts.

Rödfärgsprisets jury


Love Arbén

Juryns ordförande

Elizabeth Bonde Hatz

Arkitekt SAR/MSA, AA Diploma

Mikael Bergquist

Arkitekt SAR/MSA

Katarina Grundsell

Partner, Arkitekt SAR/MSA