Grevhagsskolan Idrottshall

Arkitektens kommentar

Grevhagsskolans nya idrottshall med tillhörande klassrum är ett värdefullt tillskott för hela Eksjö och samutnyttjas av skola och föreningsliv. Med utgångspunkt i Eksjös träbyggnadsstrategi ansluter den både till kommunens hållbarhetsambitioner och bebyggelsetradition.

Att behandla byggnaden med slamfärg var givet för att anknyta till den långa tradition som målningsmaterialet har i Eksjö. Eftersom byggnadens karaktär och direkta omgivning i form av 60-talets klassiska paviljongskola befinner sig en bit från Gamla stans röda timmerfasader var det inte lämpligt att bokstavligt imitera de traditionella träfasaderna. I stället för den klassiskt röda kulören föll valet på en oxidgrön slamfärg som också knyter an till skolans lummiga omgivning vid Eksjöån.

En sågad liggande slät träpanel omsluter hela byggnaden. För att skapa rytm och detaljering av fasaden adderas ett system av stående ribbor som likt knutlådor skapar ett skuggspel och en regelbunden indelning av fasaden som även fönsterpartier och dörrar inordnar sig i.

En pergola/skärmtak med genomarbetade detaljer inordnas också i systemet och hjälper hantera skalan mellan den nya höga byggnaden och barnen som befolkar skolgården. Ribbor, takfotskonsoler och pergola bildar ett sammanhängande system med konsekvent gestaltning som blir framträdande och karaktärsskapande för byggnaden.

Genom träbyggnation utnyttjas träets positiva egenskaper för klimat, miljö, ekonomi, social hållbarhet och hälsa. Nybyggnationen på Grevhagsskolan är en byggnad med 100% massiv trästomme. Det innebär pelare och balkar i limträ, samt bjälklag i KL-trä.

Arkitekt

Pia Eckerstein

Arkitektkontor

White Arkitekter

Byggherre

Eksjö Kommunfastigheter

Ort

Eksjö

Byggår

2023

Färg/kulör

Slamfärg / Oxidgrön

Foto

Kalle Sanner

Ritningar

Bidrag 2024

Fyra hus

Gunneflo Arkitektur

Grevhagsskolan Idrottshall

White Arkitekter

Källberga skola och förskola

Metropolis Arkitekter

Karstorp

mima arkitekter ab

Kvarnängen, Sundborn

AIX Arkitekter AB

Naturbruksgymnasium

Tengbom

Nya Villa Strandbo

m.arkitektur AB

Prästhöjden

Tengbom

Ransbergs skola

LINK Arkitektur

Rödlöga

Lowen Widman Arkitekter

Villa Lyckan

Olsson Lyckefors Arkitektur

Villa mellan Träden

Gaia arkitektur