Prästhöjden

Arkitektens kommentar

Prästhöjden – Ett modernt trähus med rötter i den svenska byggnadstraditionen.

Vi har byggt ett nytt trähus med 29 lägenheter med stomme helt i massivträ och exponerat trä i lägenheterna och en traditionell fasad i trä målad med falu rödfärg.
Vår utgångspunkt med projektet har varit att rita ett hus som utgår från platsen och naturen genom att försöka spara så mycket som möjligt av orörd natur. Vi har utgått från principen rätt material på rätt plats, betong under mark (i souterrängvåning) och trä ovan mark. Vi har velat använda trä i så stor utsträckning som möjligt av både hållbarhetsskäl och miljöskäl. Vi har också velat visa att trä är ett genomgående material i projektet och exponera den bärande stommen i lägenheterna, exponera trä i trapphus och entreér och kommunicera trä i fasaden. Vi har försökt att rita ett hus som är funktionellt men som ändå är artikulerat och rikt på vackra material och fin detaljering, som utstrålar hantverk. Under genomförandet så har också hantverkare visat sin uppskattning att få bygga ett hus som är utöver det vanliga montage-byggeriet, vilket syns på det färdiga resultatet.

Vi ville ha en fasad som är varierad men ändå harmonisk och valde att arbeta med en enkel halvspontad granpanel där vi på varannan delning monterade en specialfräst 50 mm djup locklist, den nedersta våningen har vi låtit vara slät för att få en fin proportionering av fasaden, som en sockelvåning. För att kunna arbeta med synligt trä interiört och en fasad helt i trä har vi boendesprinkler i hela byggnaden. Detta har gett oss stor frihet att gestalta byggnaden utifrån vårt koncept, ”Trä rakt igenom”.

Vår ambition har varit att skapa ett modernt trähus med rötter i den svenska byggnadstraditionen målat i det svenskaste som finns, Falu Rödfärg.

Arkitekt

Magnus Almung

Arkitektkontor

Tengbom

Byggherre

Fristadbostäder AB, FRIBO

Ort

Fristad

Byggår

2021-2023

Färg/kulör

Falu Rödfärg Ljusröd Original

Foto

Åke E:son Lindman

Ritningar

Bidrag 2024

Fyra hus

Gunneflo Arkitektur

Grevhagsskolan Idrottshall

White Arkitekter

Källberga skola och förskola

Metropolis Arkitekter

Karstorp

mima arkitekter ab

Kvarnängen, Sundborn

AIX Arkitekter AB

Naturbruksgymnasium

Tengbom

Nya Villa Strandbo

m.arkitektur AB

Prästhöjden

Tengbom

Ransbergs skola

LINK Arkitektur

Rödlöga

Lowen Widman Arkitekter

Villa Lyckan

Olsson Lyckefors Arkitektur

Villa mellan Träden

Gaia arkitektur