Nya Villa Strandbo

Arkitektens kommentar

Fastigheten ligger i en dalgång vid en sjö. Norr om fastigheten sjöar, berg och skogar, söderut och högre upp i landskapet, den äldre byn med gröna ängar, odlingsfält och små gårdar. Tidigare på platsen, nästan på precis på samma plats som den nya byggnaden, fanns en byggnad som revs ca 1944. Byggnaden hade en kvadratiskt högrest form och hette Villa Strandbo. Den nya byggnaden, Nya Villa Strandbo har en högrest del med en kvadratisk form, som sträcker sig mot himlen och skapar ett “lod” i landskapet, vid den lågt belägna platsen vid sjön.

Likt många äldre hus på landsbygden har byggnaden olika temperaturzoner som kan värmas separat sinsemellan. När man är många i huset kan alla zoner värmas och anta olika temperaturer beroende på funktion. Är man få personer i huset kan man sänka temperaturen i vissa delar.

Den bifogade pdf filen innehåller 9 sidor varav 2 sidor är konceptbeskrivning, övriga ritningar i A3 format.

Arkitekt

Martina Eriksson

Arkitektkontor

m.arkitektur AB

Byggherre

Jan Stake

Byggare

Fridh och Hell

Konstruktör

Peter Kristensson Algeba Byggkonsulter

Ort

Bengtsfors

Byggår

2022-2024

Färg/kulör

Falu Rödfärg Röd Original

Foto

Jan Stake

Ritningar

Bidrag 2024

Fyra hus

Gunneflo Arkitektur

Grevhagsskolan Idrottshall

White Arkitekter

Källberga skola och förskola

Metropolis Arkitekter

Karstorp

mima arkitekter ab

Kvarnängen, Sundborn

AIX Arkitekter AB

Naturbruksgymnasium

Tengbom

Nya Villa Strandbo

m.arkitektur AB

Prästhöjden

Tengbom

Ransbergs skola

LINK Arkitektur

Rödlöga

Lowen Widman Arkitekter

Villa Lyckan

Olsson Lyckefors Arkitektur

Villa mellan Träden

Gaia arkitektur