Kvarnängen, Sundborn

Arkitektens kommentar

Sundborn är en klassisk bygd i Dalarna och projektet ligger bara ett par hundra meter ifrån Carl Larssons kända gård. Samhället omfattas av en djupgående kulturmiljöanalys där starka rekommendationer uttrycks gällande tillkommande bebyggelses gestaltning. Detta innebar kort uttryckt en träfasad målad i Falu Rödfärg. En ytterligare kravställning för gestaltningen innebar en mycket styrande detaljplan som utnyttjade utrymmet maximalt. Inom dessa snäva ramar arbetade vi med att kombinera en klassisk detaljutformning med ny tolkning av vad trädetaljering kan innebära. De små måtten kring huskropparna innebär att de boende och besökare hela tiden kommer befinna sig nära husfasaderna. Därför blev även takfötterna viktiga då alla delar av fasaderna skulle kunna synas nära, beröras och bedömas. Utifrån detta prioriterades en gestaltning av fasadens ytor och detaljer med tanke på ljusets växlingar över tid och årstid där några fasader alltid skulle motta släpljus, några alltid vara i skugga och några fullt exponerade. Vi ville att husets detaljomsorg skulle synas och kännas. Alla paneler och plank är spikade på plats medan det bakomvarande är levererat med industriell precision som element. Hela projektet är ett exempel på hantverk på plats och hantverk i elementverkstaden.

Beställaren Kopparstaden har höga ambitioner gällande träbyggnation och låg klimatbelastning. Detta innebar att projektet utfördes med bärande och stabiliserande trästomme och bjälklag av korslimmat trä, träreglar, takstol i trä samt innerväggar utan ljudkrav med träreglar. Ytterväggen utfördes med träpanel och träfiberisolering.

Trämaterialet har tillfört taktilitet och relief som fångar ljuset och var än ögat sveper bland husen skiftar motiven och perspektiven mellan träfasaderna. Man är helt omfamnad av faluröda väl utförda träfasader. Alla snickarna hos entreprenören har arbetat med stort hantverkskunnande och utförandet är av högsta kvalitet. Variationen och kvaliteten tror vi kan tillföra glädje till de boende både i hyreshusen och till de boende i Sundborn.

Arkitekt

Karin Löfgren, Klas Eriksson och Martin Orrskog

Arkitektkontor

AIX Arkitekter AB

Byggherre

Kopparstaden AB

Ort

Sundborn

Byggår

2023

Färg/kulör

Falu Rödfärg Röd

Foto

Ritningar

Bidrag 2024

Fyra hus

Gunneflo Arkitektur

Grevhagsskolan Idrottshall

White Arkitekter

Källberga skola och förskola

Metropolis Arkitekter

Karstorp

mima arkitekter ab

Kvarnängen, Sundborn

AIX Arkitekter AB

Naturbruksgymnasium

Tengbom

Nya Villa Strandbo

m.arkitektur AB

Prästhöjden

Tengbom

Ransbergs skola

LINK Arkitektur

Rödlöga

Lowen Widman Arkitekter

Villa Lyckan

Olsson Lyckefors Arkitektur

Villa mellan Träden

Gaia arkitektur