Källberga skola och förskola

Arkitektens kommentar

Källberga är en ny stadsdel nära Ösmo i Nynäshamns kommun. Här reser sig skogsbeklädda bergsryggar dramatiskt upp i det gamla jordbrukslandskapet och sträcker ut sig mot söder. Till grund för den nya stadsdelen ligger ett ambitiöst gestaltningsprogram som tillvaratar de lantliga omgivningarna och dess topografi. Skalan är trädgårdsstadens ”tätt och lågt”. I fonden av dalgången, precis intill det som ska bli områdets centrum, ligger Källberga skola och blickar ut över omgivningarna.

Tidigt i processen fördes tankarna till gammal, svensk landsbygd och gav idén om bondgården som utgångspunkt för projektet. Med sin varierade bebyggelse av hönshus, snickarbod, ladugård, boningshus, vagnslider, loge och lada tyckte vi oss kunna se stora likheter mellan ladugårdsbacke och skolgård. Förslaget blev en grupp friliggande byggnader i en tät klunga, som med sin relation till varandra och landskapet skapar en skolgård med varierande gårdsrum och orienterbarhet på tomten. Genom att fördela programmet på flera huskroppar får också varje klassrum ljusinsläpp från två håll, en kvalitet som dagens, ofta djupa skolbyggnader saknar.

En annan utgångspunkt för arbetet med skolan var byggnadens relation till barnen. Vi ville med ett konkret, kanske barnsligt, naivt byggnadsspråk låta arkitekturen tala direkt till dem som ska vistas i byggnaderna. Med enkla, symmetriska fasader, tydliga entréer inramade av skärmtak och en stor klocka synlig från hela skolgården.

Vi arbetade med materialitet och skala för att skapa en miljö som upplevs som ombonad och bekant. I det spelar den ljusa faluröda panelen en viktig roll. Samtidigt har knutar och foder målats i en djupröd snickerifärg som bryter mot förväntningarna. Skalförskjutningen i de överdrivet stora fönsterfodren, den utstickande sockeln tillsammans med takens förstorade sinuskorrugering får byggnaderna att möta barnens skala och smälta in i en lågbebyggd, lantlig omgivning.

Arkitekt

Caspar von Vegesack och Jacob Bellander

Arkitektkontor

Metropolis Arkitekter

Byggherre

Hoivatilat

Ort

Ösmo, Nynäshamn

Byggår

2024

Färg/kulör

Falu Rödfärg Original Ljusröd

Foto

Jacob Bellander

Ritningar

Bidrag 2024

Fyra hus

Gunneflo Arkitektur

Grevhagsskolan Idrottshall

White Arkitekter

Källberga skola och förskola

Metropolis Arkitekter

Karstorp

mima arkitekter ab

Kvarnängen, Sundborn

AIX Arkitekter AB

Naturbruksgymnasium

Tengbom

Nya Villa Strandbo

m.arkitektur AB

Prästhöjden

Tengbom

Ransbergs skola

LINK Arkitektur

Rödlöga

Lowen Widman Arkitekter

Villa Lyckan

Olsson Lyckefors Arkitektur

Villa mellan Träden

Gaia arkitektur