Villa mellan Träden

Arkitektens kommentar

Villan mellan Träden är omsorgsfullt placerad i brynet mellan äng och trädbeväxt höjd, gestaltad med omtanke om platsens karaktär och de omgivande gamla ekarna. Dess röda färgsättning återspeglar svensk tradition och harmoniserar med befintlig bebyggelse. Hela byggnaden är enhetligt målad i ljusröd Falurödfärg. En centralt placerad, skyddad entrétrappa leder upp under byggnaden och ansluter till trädgården på andra sidan. Entrérummet under huset är färgsatt och behandlat som en del av fasaden, vilket skapar en välkomnande atmosfär. Kulören återkommer på tak, plåtdetaljer och pelare.

Byggnadsvolymen är inspirerad av traditionella upphöjda lador på stolpar, med en enkel gavelform, som ofta återfinns i svenska landskap. Den generösa takfoten tar ner skala på huset och skyddar träfasaden. Den smala byggnadsvolymen öppnar sig mot fälten i sydväst och är huvudsakligen sluten mot backen i nordost. Rummen är därför organiserade med installationskrävande funktioner i bakkant och sällskapsytor mot sydvästfasaden. Sällskapsytorna kan också öppnas upp mot en smal balkong under ekarnas kronor.

Gestaltningen bygger på en enkel volym, med särskild omsorg om de gamla ekarnas rotsystem som noggrant kartlagts för att minimera markpåverkan. Familjen Gahm ville genom det nya huset skapa möjlighet för generationsboende för familjens två barn samt far- och morföräldrar på ett sätt som tillåter avskildhet både för det ursprungliga boningshuset och för det nya. Villan är ritad som två lägenheter, vilka nås från den centralt placerade trappan, men kan även nyttjas som en bostad vilket möjliggör flexibilitet över tid.

Arkitekt

Pi Ekblom och Ania Öst

Arkitektkontor

Gaia arkitektur

Byggherre

Niklas och Sara Gahm

Ort

Drottningholm

Byggår

2023

Färg/kulör

Falu Rödfärg Ljusröd Original

Foto

Gaia Arkitektur

Ritningar

Bidrag 2024

Fyra hus

Gunneflo Arkitektur

Grevhagsskolan Idrottshall

White Arkitekter

Källberga skola och förskola

Metropolis Arkitekter

Karstorp

mima arkitekter ab

Kvarnängen, Sundborn

AIX Arkitekter AB

Naturbruksgymnasium

Tengbom

Nya Villa Strandbo

m.arkitektur AB

Prästhöjden

Tengbom

Ransbergs skola

LINK Arkitektur

Rödlöga

Lowen Widman Arkitekter

Villa Lyckan

Olsson Lyckefors Arkitektur

Villa mellan Träden

Gaia arkitektur