Naturbruksgymnasium

Arkitektens kommentar

Tenhults naturbruksgymnasium har fått två nya sammanbundna byggnader inspirerade av ladans enkla arkitektur, inpassade i den långa dalgången ner mot Huskvarna, Vättern. Ladans gavelprofil blev tidigt en självklar inspirationskälla både för sin funktionalitet och signalvärdet för mottagarna av det innehåll vi skulle fylla husen med. På samma sätt knyter den faluröda färgen samman gammalt och nytt i kulturlandskapet, och sammanfogar husen med dess skogsklädda fond. Den enkla 45-graders sadeltakssektionen förstärks av den yttre linjeringen av takets plåtfalsar och fasadens träläkt i en större modul. Allt är stöpt i falurött för helhetskänslans skull, medan dörrar och förbindelselänken avviker på klassiskt vis i vit/mörkgrå kontrast. Traditionellt byggda i trä, både konstruktion och fasad, bidrar de till byggherrens ambition att nå klimatneutralitet. Solceller på taken och med Miljöbyggnad Silver möter byggnaderna framtiden.

I de nya huskropparna har djurskyddet förbättrats till en framtidssäkrad standard och skolan har fått en mer funktionell, tillgänglig och ändamålsenlig miljö för eleverna och pedagogerna i och med den nya djurvårdsanläggningen. Nu finns här moderna och anpassade avdelningar för djur, större lektionssalar och ett pedagogiskt avpassat behandlingsrum för djursjukvård. Den ena byggnaden rymmer ett tropikarium, med terrarier och akvarier, medan den andra har plats för voljärer med småslussar mellan inne-ute och materialmässigt anpassade för fåglarnas pickande näbbar och starka klor. Både djur och människa behöver dagsljus för en fungerande dygnsrytm och temperaturreglering vilket här är väl tillgodosett. Här lever djuren och tas omhand 24/7, både inne och ute.

Vi har lekt med ladans ikoniska form för att hysa ett avancerat lokalprogram för djurvårdsutbildning med alla dess moderna tekniska krav. Byggnaderna samspelar med övrig bebyggelse och kan i framtiden enkelt kompletteras med ytterligare en laduformad byggnadsvolym.

Arkitekt

Sandra Skoglund Arkitekt SAR-MSA, uppdragsansvarig arkitekt
Edwin Krantz Byggnadsingenjör
Gitte Vistnes Arkitekt SAR-MSA

Arkitektkontor

Tengbom

Byggherre

Region Jönköpings Län

Ort

Tenhult

Byggår

2023

Färg/kulör

Falu Rödfärg, Original Röd

Foto

Felix Gerlach

Ritningar

Bidrag 2024

Fyra hus

Gunneflo Arkitektur

Grevhagsskolan Idrottshall

White Arkitekter

Källberga skola och förskola

Metropolis Arkitekter

Karstorp

mima arkitekter ab

Kvarnängen, Sundborn

AIX Arkitekter AB

Naturbruksgymnasium

Tengbom

Nya Villa Strandbo

m.arkitektur AB

Prästhöjden

Tengbom

Ransbergs skola

LINK Arkitektur

Rödlöga

Lowen Widman Arkitekter

Villa Lyckan

Olsson Lyckefors Arkitektur

Villa mellan Träden

Gaia arkitektur