2016

BRF Edsgatans Gård

  • Arkitekt:Ainhoa Etxeberria (Bornstein Lyckefors)
  • Arkitektkontor:Black Comb Peak
  • Byggherre:Fastighets AB Edsgatevägen
  • Ort:Karlstad
  • Byggår:2015
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Röd
  • Foto:Niclas Jonsson och Jens Björkman
  • Arkitektens kommentar:

Modernt med stark tradition

På Edsgatan vid sjön Alsterns södra strand, drygt en mil norr om Karlstad, har 24 nya bostäder byggts i två byggnader med vacker utsikt över vattnet. Den ena byggnaden är en Q-märkt lada från 1860 och ett kompletterande annex.

Den tidigare ladan inrymmer idag 18 lägenheter samt en gästlägenhet. Den gamla byggnadens karaktärsdrag var en förutsättning för projektet och har bevarats. Synliga balkar, spröjsade fönster med vita fönsterfoder och den faluröda fasaden med vitputsad sockel är tydliga karaktärsdrag från byggnadens ursprungliga liv. Sammantaget möter Edsgatan moderna behov med en stark förankring i tradition och hantverkskunnande som präglat byggnaden genom historien. Annexbyggnaden innehåller radhus och kompletterar ladan runt en gemensam gård. Även annexet är målat i Falu Rödfärg Original och har en utformning som ansluter till den Q-märkta ladans traditionella uttryck.

5 snabba med arkitekten Ainhoa Etxeberria

Vilka tre ord förknippar ni med Falu Rödfärg?

-Kultur, äkta material, landsbygden

Vilka tankar ledde fram till beslutet att välja Falu Rödfärg till Bodby i ytterskärgården?

-Edsgatan är ett restaureringsprojekt och slamfärg var en del av husets historik.

Vilken betydelse har Falu Rödfärg haft för helhetsintrycket för Bodby i ytterskärgården?

– Färgen var viktig för att skapa en autentisk miljö.

Vad anser ni att traditionell slamfärg tillför till modern design?

– Att man kan bygga bra modern arkitektur med inslag av tradition och lokal svensk kultur.

På vilket sätt påverkar husets utsida människorna på insidan?

-Insida, utsida och landskap bygger en helhet. I projektet med Edsgatan var det viktigt att skapa en relation med den Q-märkta fasaden på utsidan och ställa den i kontrast till en samtida interiör.

Ainhoa Etxeberria
Ålder:40
Bostadsort:Göteborg, Mölnlycke
Bostadstyp:Villa
Intressen:Trädgård
Favoritfärg:Grön