2016

Hus ÅJ

  • Arkitekt:Anders Landström
  • Arkitektkontor:Landström arkitekter AB
  • Byggherre:Åsa Axelsson-Landström och Jonas Axelsson
  • Ort:Tranvik, Singö
  • Byggår:2016
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Svart
  • Foto:Anders Landström
  • Arkitektens kommentar:

Obearbetat ger liv

Byggnaden har med sin placering vid ängskanten och sin höjd fått en god resning för att svara mot ett öppet stort landskapsrum. Volym och planmått är sparsmakat gestaltade för att utnyttja resurser och optimera behoven av uppvärmning.

Huset är byggt av 15 cm breda limträbalkar som utgör en homogen yttervägg av trä, enligt X- house byggsystem. Insidan är hyvlad plan och utsidan är obearbetad efter balkarnas limning så brädorna ligger med olika liv. Hörnen är med balkar omlott och som tätning av skarvar finns ett fräst spår för en träfjäder. Tak- och golvbjälkar av limträ med isolering av ekofiber.

5 snabba med arkitekten Anders Landström

Vilka tre ord förknippar du med Falu Rödfärg?

-Traditionell, Trygg, Landskapsanpassad

Vilka tankar ledde fram till beslutet att välja Falu Rödfärg till Hus ÅJ?

– En liten  husvolym som får pondus och står tydligt i naturen.

Vilken betydelse har Falu Rödfärg haft för helhetsintrycket för Hus ÅJ?

– Blir väl inordnat i landskapsbilden både långt ifrån och nära.

Vad anser du att traditionell slamfärg tillför till modern design?

– Hus med Falu Rödfärg blir en kulturbärare

På vilket sätt påverkar husets utsida människorna på insidan?

– Kul om man är lycklig både inne och ute.

Anders Landström
Ålder:61 år
Bostadsort:Saltsjö Duvnäs, Nacka
Bostadstyp:Radhus med atrium gård
Intressen:Många
Favoritfärg:Gråskala i färgton