2012

Idrottshögskolan

  • Arkitekt:Fredrik Löfvenberg
  • Arkitektkontor:Liljewall Arkitekter AB
  • Byggherre:Higabgruppen
  • Ort:Göteborg
  • Byggår:2010
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Grå
  • Foto:
  • Arkitektens kommentar:

Robust för idrott i Göteborg

Mitt i centrala Göteborg, inte långt från Nya Ullevi utmed evenemangsstråket Skånegatan, ligger den nya Idrottshögskolan. Det är ett infillprojekt mellan Katrinelundsgymnasiet och Norska Sjömanskyrkan, där byggnaden ligger på en tidigare skolgård och parkeringsyta. Kontakten mot Skånegatan sker via ett stort fristående glasskärmtak av stål. Byggnadens syfte som multifunktionell idrottshall samt dess gårdsplacering motiverade en bruksbetonad, robust karaktär med drag av lada. För att förstärka denna känsla blev därför trä det naturliga valet som dominerar både in- och och utvändigt. Dessutom speglar det husets starka miljöprofil. Fasadens limträplank är målat med Falu Rödfärg Grå som med sin matta yta spelar mot glansigare ståldetaljer och fibercement. Slamfärgens traditionella koppling till enklare byggnadstyper var något vi eftersträvade, och färgen knyter samtidigt platsmässigt an till Sjömanskyrkans svarta flispanel.