Idrottshögskolan

Arkitektens kommentar

Robust för idrott i Göteborg
Mitt i centrala Göteborg, inte långt från Nya Ullevi utmed evenemangsstråket Skånegatan, ligger den nya Idrottshögskolan. Det är ett infillprojekt mellan Katrinelundsgymnasiet och Norska Sjömanskyrkan, där byggnaden ligger på en tidigare skolgård och parkeringsyta. Kontakten mot Skånegatan sker via ett stort fristående glasskärmtak av stål. Byggnadens syfte som multifunktionell idrottshall samt dess gårdsplacering motiverade en bruksbetonad, robust karaktär med drag av lada. För att förstärka denna känsla blev därför trä det naturliga valet som dominerar både in- och och utvändigt. Dessutom speglar det husets starka miljöprofil. Fasadens limträplank är målat med Falu Rödfärg Grå som med sin matta yta spelar mot glansigare ståldetaljer och fibercement. Slamfärgens traditionella koppling till enklare byggnadstyper var något vi eftersträvade, och färgen knyter samtidigt platsmässigt an till Sjömanskyrkans svarta flispanel.

Arkitekt

Fredrik Löfvenberg

Arkitektkontor

Liljewall Arkitekter AB

Byggherre

Higabgruppen

Ort

Göteborg

Byggår

2010

Färg/kulör

Falu Rödfärg Grå

Foto

Ritningar

Bidrag 2012

Dressyrhall

AIX Arkitekter AB

Hagmyra

Joliark AB

Idrottshögskolan

Liljewall Arkitekter AB

Kvarteret Norrström

Enter Arkitektur AB

Nibble Gårdsgris

Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer AB

Olssons brygga

Cullberg Arkitektkontor AB

Rosmarinen

Griab AB

Snowberry Hill

Wingårdh Arkitektkontor AB

Sommarhus Korsholmen

Thomas Eriksson Arkitektkontor AB

Spritmuseum

Lomar Arkitekter AB

Vectura

Mondo Arkitekter AB

Villa Ekros

Marge Arkitekter AB

Villa Nilsson

Hus med mera AB, Fredrik Almlöf Arkitektur och Form

Zetas Trädgård

Lindberg Stenberg Arkitekter AB