2012

Kvarteret Norrström

  • Arkitekt:Sverker Björklund, Anna Sandahl, Erik Stål
  • Arkitektkontor:Enter Arkitektur AB
  • Byggherre:Eksjöbostäder AB
  • Ort:Eksjö
  • Byggår:2011
  • Färg/kulör:Falu Vapen faluröd, trägul, vit
  • Foto:
  • Arkitektens kommentar:

Egen karaktär med arv från trästaden

Hagmyra är ett modernt sommarhus med egen karaktär som samspelar med en Roslagsbygd där hagar, ängar och röda stugor dominerar. Med utsikt mot Väddöviken, en befintlig Grisslehamnsstuga på tomten och viljan att skapa ett helhetsintryck var Hagmyras exteriör självklar – träfasad målad med klassisk Falu Rödfärg. Den nya huvudbyggnaden består av stående lockpanel, foderlösa knuthörn och fönster i liknande proportioner och känsla som den befintliga stugan intill. Båda husen karaktäriseras också av en långsmal byggnadsvolym på en tomt med påtaglig nivåskillnad. Boendeytan på 64 m2 är uppdelad i en övre sovdel och en nedre umgängesdel. Takets utformning är viktig eftersom byggnaden är placerad i en sluttning – ett slags modifierat sadeltak bestående av en diagonal nock som sluttar några grader längs med byggnaden. I förlängningen av huvudbyggnaden, sammanlänkat via ett trädäck i hagmark, finns dessutom ett mindre ”skrivhus”.