2012

Nibble Gårdsgris

  • Arkitekt:Björn Edström, Per-Arne Mattsson
  • Arkitektkontor:Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer AB
  • Byggherre:Magnus Johansson, Sven-Erik Johansson
  • Ort:Nibble, Västerås
  • Byggår:2009
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Röd
  • Foto:
  • Arkitektens kommentar:

Funktionella och tilltalande grisstallar

Det fanns flera utgångspunkter när det gällde de nya stallbyggnaderna i en grisby för växande grisar. Den nya anläggningen skulle ha en bra anslutning till den befintliga driften på gården, men ligga en bit bort från boendet. Standardstallen är kompletterade med en vinge mot bruksgården för funktionell inlastning av bland annat strö, medan en skärm av trä i andra änden underlättar för effektiv utlastning av grisarna. Anläggningen skulle även bilda en dekor på kanten till landskapets skålformade utformning. Röd Falu Rödfärg var det naturliga valet för att byggnaderna ska tolkas rätt i användning och betydelse. Ett viktigt krav på byggnaderna var att de skulle vara sektionerade för att minimera risken för smittspridning och brandspridning mellan husen. Byggnaderna skulle även vara tilltalande för besökande och stärka varumärket.