2016

Röda huset Älvsala

  • Arkitekt:Jacob Hidemark
  • Arkitektkontor:Hidemark & Stintzing Arkitekter AB
  • Byggherre:Conni Jonsson
  • Ort:Värmdö
  • Byggår:2014
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Ljusröd
  • Foto:Jacob Hidemark
  • Arkitektens kommentar:

Renovering och nybyggnad i rött

2012 fick jag i uppdrag att göra ritningar för en tillbyggnad av ett befintligt hus från 1800-talet. Huset var relativt förfallet och projektet kom därför att bli lika mycket ett renoveringsprojekt som ett nybyggnadsprojekt. Norr om det befintliga huset ritade jag en ny huskropp i två våningar, sammanlänkad med det äldre via en gång i glas. Den nya delen innehåller vardagsrum, kök, badrum, tvätt och ett allrum i det nedre planet. Sovrummen är förlagda till den gamla huskroppen.

Byggnaden ligger i en kuperad del av tomten vilket gjorde att det blev naturligt att ta upp nivåskillnaderna med terrasser och trappor. Det nya huset skiljer sig från det äldre genom att det har större glaspartier, flackare takvinkel men framförallt genom att hela husets fasader är täckta med en spaljé för växter att klättra i. Samtliga delar förutom fönster och dörrar är målade med Falu Rödfärg Ljusröd.

5 snabba med arkitekten Jacob Hidemark

Vilka tre ord förknippar ni med Falu Rödfärg?

– Solvarm vägg, trähus och lövskugga.

Vilka tankar ledde fram till beslutet att välja Falu Rödfärg till Bodby i ytterskärgården?

– Huset består till hälften av en gammal del och min tanke var att välja en färg som fungerar lika bra på nytt som på gammalt.

Vilka tankar ledde fram till beslutet att välja Falu Rödfärg till Röda huset Älvsala?

– Jag ville samla allt i en kulör – spaljéer, takfot och panel – för att det är formen och inte olika kulörer som ska ge huset dess uttryck.

Vad anser ni att traditionell slamfärg tillför till modern design?

– Den är påfallande bra för att lyfta fram formen genom att den tar ljuset på ett så vackert sätt.

På vilket sätt påverkar husets utsida människorna på insidan?

– Det är naturligtvis mycket trevligare att vara inne i ett hus som är vackert även på utsidan för då är man glad redan när man kommer in.

Jacob Hidemark
Ålder:51 år
Bostadsort:Södermalm och Lidingö i Stockholm
Bostadstyp:Bostadsrätt
Intressen:Arkitektur, resor och musik.
Favoritfärg:Har ingen eftersom det beror på sammanhanget.