2012

Sommarhus Korsholmen

  • Arkitekt:Thomas Eriksson, Maria Hedensjö Bergquist
  • Arkitektkontor:Thomas Eriksson Arkitektkontor AB
  • Byggherre:Familjen Kassman Rudberg
  • Ort:Nacka
  • Byggår:2008
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Röd
  • Foto:
  • Arkitektens kommentar:

Skärgårdsbostad präglad av omgivningen

Huset som ligger på en holme i Stockholms innerskärgård har ersatt en tidigare sommarstuga och fungerar nu som sommarbostad åt ett par med utflyttade barn. En hög klippa mot norr, den öppna fjärden i sydväst, ett stort träd i nordost med skydd för småfåglar och en gammal rododendronbuske som skulle sparas var några av utgångspunkterna vid utformningen av det nya huset. Invändigt önskade man tillgång till öppna ytor men också avskildhet. Att ha möjlighet för utblickar mot fjärden och mot fågelbord, plats för målarstaffli och praktiska ingångar för alla väder var också viktigt. Genom den röda utsidan har det nya huset vävts ihop med omgivande befintliga bodar och gästhus som redan var målade i Falu Rödfärg.