2016

Vasamuseet

  • Arkitekt:Marianne Dahlbäck och Göran Månsson
  • Arkitektkontor:Månsson Dahlbäck Arkitektkontor AB
  • Byggherre:Statens Fastighetsverk
  • Ort:Stockholm
  • Byggår:2013
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Röd och Falu Rödfärg Svart
  • Foto:Krister Engström
  • Arkitektens kommentar:

Tillbyggnad med ny entré

Vasamuseet projekterades på 1980-talet och invigdes 1990. Tillbyggnaden med ny entré, ny butik och en stor utställningssal färdigställdes 2013.

Röd och svart slamfärg är viktiga inslag på fasaderna tillsammans med kopparplåt och linoljefärgsmålade paneler och snickerier av trä. Den röda slamfärgen är standard Falu Rödfärg med en mindre tillsats av linolja. Den svarta är Falu Rödfärg Röd (Falu Rödfärg Svart fanns inte då) med en kraftig inblandning av pigment (oxidsvart i pastaform). För tillbyggnaden har på prov använts Rödtjära. Innan en utvärdering gjorts har i underhållsplanen tills vidare föreskrivits traditionell oljeförstärkt röd slamfärg samt svart slamfärg med inblandning av oxidsvart.

5 snabba med arkitekterna Marianne Dahlbäck och Göran Månsson

Vilka tre ord förknippar ni med Falu Rödfärg?

– Stuga,  lada , plank

Vilka tankar ledde fram till beslutet att välja Falu Rödfärg till Vasamuseet?

– Vasamuseets fasader är ett collage av material och kraftiga färger med associationer till stormaktstid, till Stockholms kajer, till skeppet. Falu rödfärg är en självklar del i detta färgspel.

Vilken betydelse har Falu Rödfärg haft för helhetsintrycket för Vasamuseet?

– En matt och mörk kulör som rödfärg gör att den stora byggnaden samverkar med alla skuggor i stadslandskapet.

Vad anser du att traditionell slamfärg tillför till modern design?

– T ex att färgen är vackert röd i grönska och vackert röd i snö.

På vilket sätt påverkar husets utsida människorna på insidan?

– Väcker nyfikenhet om vad som gömmer sig inne i byggnaden.

Marianne Dahlbäck och Göran Månsson
Ålder:70+, 80+
Bostadsort:By på Bjärehalvön
Bostadstyp:Fyrlängad rödfärgad gård
Intressen:Allt
Favoritfärg:Allt