2016

Villa Cecilia

  • Arkitekt:Jürgen Wahlström
  • Arkitektkontor:Wahlström & Steijner Arkitekter AB
  • Byggherre:Cecilia Nilsson
  • Ort:Styrsö Göteborg
  • Byggår:2008
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Svart
  • Foto:Krister Engström
  • Arkitektens kommentar:

Ute och samtidigt inne

Byggnaden var i första hand tänkt som ett sommarhus, men har nu blivit ett åretruntboende. Trä var ett givet materialval för att bygga ett hus i björkskogen. Träfasader tillsammans med stora glaspartier som speglar trädkronorna, och samtidigt ger en oförmedlad övergång mellan ute och inne har varit en bärande gestaltningsidé.

Ett stort generöst trädäck är ett viktigt inslag, där byggherrens familj och vänner kan umgås. Beställaren önskade en särskild huskropp som ”sovhus” för gäster.

I huvudbyggnaden ville byggherren ha ett eget sovrum, vardagsrum, kök och arbetsrum. Takutsprånget skjuter ut mot söder och väster så att övrig solavskärmning inte är nödvändig sommartid, men släpper in den låga solvinkeln vintertid. Byggnaden är helt utförd i trä med torpargrund och blindbotten. De höga fönster- och dörrpartierna är utförda i trä. Exteriört är panelen målad i Falu Rödfärg Svart.

5 snabba med arkitekten Jürgen Wahlström

Vilka tre ord förknippar ni med Falu Rödfärg?

– Skönhet, Beständighet, och Tradition

Vilka tankar ledde fram till beslutet att välja Falu Rödfärg till Villa Cecilia?

– Att skapa en villa med vackra och beständiga material.

Vilken betydelse har Falu Rödfärg haft för helhetsintrycket för Villa Cecilia?

– Falu Rödfärg bidrar till att skapa ett gediget helhetsintryck av villan

Vad anser du att traditionell slamfärg tillför till modern design?

– Ett Naturligt och Traditionellt material för ett Hållbart Byggande.

På vilket sätt påverkar husets utsida människorna på insidan?

– Husets utsida skapar trygghet för människorna på insidan

Jürgen Wahlström
Ålder:62 år
Bostadsort:Göteborg
Bostadstyp:Villa
Intressen:Arkitektur och Konst, Segling, Skidåkning och Tennis
Favoritfärg:Alla där de passar in i sammanhanget