2006

Villa Maria

  • Arkitekt:Mats Fahlander, Thomas Marcks
  • Arkitektkontor:Fahlander Arkitekter AB
  • Byggherre:Maria Nordenberg
  • Ort:Nacka
  • Byggår:2004
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Svart
  • Foto:Tove Falk Olsson
  • Arkitektens kommentar:
VinnareRödfärgspriset

Mats Fahlanders beskrivning av Villa Maria:

”Fastigheten är belägen på en i ­området högt uppskjutande klippa och kan endast nås från norr via grannfastighetens uppfart. Mot söder och väster sluttar och ­stupar ­berget ned mot den omkring­liggande dalen. Byggnaden är ställd på en stolpgrund så att bostadens golv ­ligger i nivå med klippans översta ­granithäll. ­

Sprängning och schaktning är begränsat till en kort rörgrav samt till en uppställningsplats för en bil vid fastighetens entré. Huset består av två flyglar som är ställda i rät vinkel mot varandra. Vinkelns insida vetter mot söder och väster. Planlösningen utformades för att ta till vara de vida utsikterna mot ­Östersjön och Lidingö i norr, Stockholms innerstad mot väster samt mot den vidsträckta vyn i söder, men även för att begränsa insynen från de omkringliggande grann­fastigheterna.

Något ­förenklat består byggnaden av fem stycken rum, som genom stora glasytor öppnar sig åt olika väderstreck. Husets totala bruttoyta är 123 ­kvadratmeter.”

Juryns motivering:

”Med grodperspektivet som utgångspunkt nås denna svävande vinkelbyggnad via en monumentalt smal betongtrappa. Huset, helt i trä, är kraftfullt förankrat i berget med ett robust fackverk av stockar. Konsekvent och okonstlat, med utpräglad känsla för tomtens dramaturgi.

Även interiören är iscensatt för maximal upplevelse, ­regi­sserad med brutna siktlinjer för stark rumslig intimitet och där storslagna utblickar för ett öppet samtal med landskapet. Den mattsvarta färgen håller sig stramt i bakgrunden, spelar inte över, men har ändå huvudrollen i denna enaktare. Da Capo! ”