Villa Maria

Arkitektens kommentar

Fastigheten är belägen på en i ­området högt uppskjutande klippa och kan endast nås från norr via grannfastighetens uppfart. Mot söder och väster sluttar och ­stupar ­berget ned mot den omkring­liggande dalen. Byggnaden är ställd på en stolpgrund så att bostadens golv ­ligger i nivå med klippans översta ­granithäll. ­

Sprängning och schaktning är begränsat till en kort rörgrav samt till en uppställningsplats för en bil vid fastighetens entré. Huset består av två flyglar som är ställda i rät vinkel mot varandra. Vinkelns insida vetter mot söder och väster. Planlösningen utformades för att ta till vara de vida utsikterna mot ­Östersjön och Lidingö i norr, Stockholms innerstad mot väster samt mot den vidsträckta vyn i söder, men även för att begränsa insynen från de omkringliggande grann­fastigheterna.

Något ­förenklat består byggnaden av fem stycken rum, som genom stora glasytor öppnar sig åt olika väderstreck. Husets totala bruttoyta är 123 ­kvadratmeter.

Juryns motivering

Med grodperspektivet som utgångspunkt nås denna svävande vinkelbyggnad via en monumentalt smal betongtrappa. Huset, helt i trä, är kraftfullt förankrat i berget med ett robust fackverk av stockar. Konsekvent och okonstlat, med utpräglad känsla för tomtens dramaturgi. Även interiören är iscensatt för maximal upplevelse, ­regi­sserad med brutna siktlinjer för stark rumslig intimitet och där storslagna utblickar för ett öppet samtal med landskapet. Den mattsvarta färgen håller sig stramt i bakgrunden, spelar inte över, men har ändå huvudrollen i denna enaktare. Da Capo!

Arkitekt

Mats Fahlander, Thomas Marcks

Arkitektkontor

Fahlander Arkitekter AB

Byggherre

Maria Nordenberg

Ort

Nacka

Byggår

2004

Färg/kulör

Falu Rödfärg Svart

Foto

Tove Falk Olsson

Ritningar

Bidrag 2006

Annexet till Panget på Resö

Café och lägerlokaler

Flygledartorn

Gisteråsjöstrand Arkitektur

Från skiss till verklighet

Henrik Magnusson

Hyvleri LL-trä

Thelaus arkitekter AB

Inre Hamnen

White Arkitekter

Kv Spåret och Kv Rälsbussen

Molén Arkitekter

Ljusets kyrka Hallunda

FRS Arkitektkontor AB

Pappershuset

Virserums Konsthall

SeaSauna

Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB

Sovhus 4:12

Movado

Världsarvshuset i Falun

Gillberg Arkitekter AB

Villa

Landström Arkitekter

Villa Carol

Magnus Ståhl Arkitektbyrå AB

Villa Germundsson

Wingårdhs Arkitektkontor AB

Villa Ingettorp

Margen Wigow Arkitektkontor AB

Villa Källgren Vollmer

Johnny Vollmer

Villa Magnusson

Nils Smedmark Arkitekter AB

Villa Maria

Fahlander Arkitekter AB

Villa Nätt

Atrio Arkitekter

Villa Romb

Magnus Ståhl Arkitektbyrå AB

Villa Sköld

POM PetrénMerom Arkitekter AB

Villa Sussi-Mattis

Svensson Teller Arkitekter