2012

Villa Nilsson

  • Arkitekt:Michelle Nilsson, Fredrik Almlöf
  • Arkitektkontor:Hus med mera AB, Fredrik Almlöf Arkitektur och Form
  • Byggherre:
  • Ort:Höganäs
  • Byggår:2011
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Svart
  • Foto:
  • Arkitektens kommentar:

Materialmöten hos villa på västkusten

På den skånska västkusten där Öresund möter Kattegatt ligger samhället Gamla Lerberget, en liten ort karaktäriserad av typiska skånska fiskelängor. I utkanten av byn fanns önskan om att bygga ett modernt bostadshus, som skulle visa respekt för platsen och vara en byggnad av sin tid. Resultatet blev en lågmäld konstruktion som smälter in i omgivningen men som också tydligt manifesterar sig. Utformningen av huset tar hänsyn till utsikten mot havet i väster med glasade väggar men skapar även avskildhet mot bebyggelsen i söder med en sluten fasad. Trä är den viktigaste beståndsdelen i bygget och mötet mellan olika material utgör en grundsten i husets materialgestaltning. En privat öppen innergård som ger ljus till byggnadens inre kontrasterar och samverkar med fasadens svarta ribbverk. Gränsen mellan ute och inne suddas ut när de Falu Rödfärg-svarta ribborna i träfasaden fortsätter in i entrén.