2016

Villa VY

  • Arkitekt:
  • Arkitektkontor:Vy arkitekter
  • Byggherre:Jenny och Jacob Fröslee Jonsson
  • Ort:Ellös
  • Byggår:2016
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Svart
  • Foto:Jacob Fröslee Jonsson
  • Arkitektens kommentar:

Osynlig mot landskapet

På Flatön, en grön ö innan öppet hav tar vid och skärgården enbart består av karga klippor, valde vi att bygga. Villa VY ligger högt på en klippa med milsvid utsikt över Skaftölandet och Orust, hav och himmel. Det är ett trähus med stående panel målad med Falu Rödfärg Svart. Att vårt fritidshus skulle vara matt svart fanns med intuitivt helt från första början. Vi utgick från hur huset skulle upplevas från vattnet som ju är framsidan när man bygger i kustnära områden. Vi ville respektera platsen och valde en matt, svart fasad för att bryta ner volymen och få huset att synas så lite som möjligt, helst inte alls. Färgen får byggnader att underordna sig omgivningen och passar väldigt fint in i naturens eget färgspectra, oavsett årstid. Färgen patinerar dessutom bra, efterhand som väder och vind sliter ner fasaden återgår huset mer och mer till naturen runtomkring, en process att se fram emot.

5 snabba med arkitekterna Jacob och Jenny Fröslee Jonsson

Vilka tre ord förknippar ni med Falu Rödfärg?

– Matt, enkelhet, tradition

Vilka tankar ledde fram till beslutet att välja Falu Rödfärg till Villa VY?

– Att huset skulle målas med slamfärg fanns med intuitivt från början. Virket skulle framstå naturligt och färgen patinera vackert för att slutligen tvättas bort av väder och avslöja en grånande fasadpanel.

Vilken betydelse har Falu Rödfärg haft för helhetsintrycket för Villa VY?

– Stor betydelse! Den svarta, matta ytan hjälper till att göra huset osynligt mot berget.

Vad anser ni att traditionell slamfärg tillför till modern design?

– Ärlighet och naturlighet – både när fasaden är nymålad, men kanske mest i sättet den målade ytan tvättas bort. Patina.

På vilket sätt påverkar husets utsida människorna på insidan?

– I vår arkitektur försöker vi alltid att låta husets yttre geometri speglas i rummen inomhus och likaså låta färgsättning och materialval ingå på insidan så att ett starkt samband mellan ute och inne uppstår. Vi eftersträvar en enkelhet för att ge överblick och ro.

Jacob och Jenny Fröslee Jonsson
Ålder:40 år och 38 år
Bostadsort:Lund och Flatön
Bostadstyp:Lägenhet och fritidshus
Intressen:Jacob: kajak och cykling. Jenny: familj, vänner, kultur i flera olika skepnader, friluftsliv
Favoritfärg:Jacob: vit. Jenny: just nu särskilt intresserad av blå nyanser med mycket svart