2012

Zetas Trädgård

  • Arkitekt:Anette Lindberg
  • Arkitektkontor:Lindberg Stenberg Arkitekter AB
  • Byggherre:Victoria och Rickard Skoglund
  • Ort:Segeltorp, Stockholm
  • Byggår:2009
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Svart
  • Foto:
  • Arkitektens kommentar:

Ny butik vid anrika trädgårdar

Den nya butiksbyggnaden med en stark egen identitet har anpassats till Zetas anrika trädgårdar, både när det gäller skala och material. En förutsättning var två stora ekar som integrerats i utformningen och nu starkt bidrar till helhetsintrycket. Byggnaden själv ramar in en ny torgyta som i sin tur gränsar till den äldre utställningsträdgården med sina exotiska träd och dammar. Mixen mellan gammalt och nytt bildar en intressant helhet. Materialet i fasaden består av Falusvartmålad träpanel, mönstrad betong (grafic concrete), mönsterprintat glas/fasadglas, galvaniserade ståldetaljer, flätad pil och socklar av betong. Takmaterialet är sedum.