2016

Bodby i ytterskärgården

  • Arkitekt:Cecilia Margen Wigow och Per Wigow
  • Arkitektkontor:Margen Wigow arkitektkontor AB
  • Byggherre:Privatperson
  • Ort:Stockholms skärgård
  • Byggår:2012
  • Färg/kulör:Falu Rödfärg Svart
  • Foto:Åke E:son Lindman
  • Arkitektens kommentar:
Ritningar

Smälter in i skuggorna

Ön är belägen längst ut i Stockholms södra ytterskärgård. Den sedan tidigare etablerade boplatsen vänder sig mot en skyddad hamnvik. De nya byggnaderna är placerade i dalgången som utgör en förlängning av havsviken. Byggnadernas diskreta placering och färgsättning gör att de på håll smälter in i skuggorna mot omgivande klippor.

Husens riktning och takens lutning följer bergens form och är belagda med sedumtak. Fasaderna är beklädda med olika breda stående paneler av slätspont och målade med Falu Rödfärg Svart slamfärg. De utskjutande taken skapar skuggade uterum skyddade mot regn. Fönstren är av trä och målade svarta.

Invändigt följs takens lutning upp av att rummen har olika golvnivåer som trappar sig ner mot viken. Huvudbyggnaden består av ett enda stort rum där varje funktion avdelas av de olika golvnivåerna och inredningsenheter som aldrig når upp till taket.

5 snabba med arkitekten Cecilia Margen Wigow

Vilka tre ord förknippar ni med Falu Rödfärg?

– Kvalitet, kontinuitet, äkthet.

Vilka tankar ledde fram till beslutet att välja Falu Rödfärg till Bodby i ytterskärgården?

– Färgen kändes som ett självklart val och var med i tankarna redan från första början då den ger projektet den lågmäldhet och förankring till platsen som vi eftersträvade.

Vilken betydelse har Falu Rödfärg haft för helhetsintrycket för Bodby i ytterskärgården?

– Byggnaderna smälter in bland de naturliga skuggorna i skärgårdsnaturen.

Vad anser ni att traditionell slamfärg tillför till modern design?

– Den ge en känsla av kvalitet och samtidigt en kontinuitet till äldre byggnadstraditioner som ofta är välgörande när man arbetar med moderna formspråk.

På vilket sätt påverkar husets utsida människorna på insidan?

– Alla mår bra av att vistas i vackra och väl genomtänkta miljöer.

Cecilia Margen Wigow
Ålder:54 år
Bostadsort:Stockholm
Bostadstyp:Lägenhet
Intressen:Skärgård och konst
Favoritfärg:Svart