2020

Fritidshus Värmdö

 • Arkitekt:Jacob Hidemark
 • Arkitektkontor:Hidemark & Stintzing Arkitekter AB
 • Byggherre:Birgitta och Conni Jonsson
 • Ort:Värmdö
 • Byggår:2019
 • Färg/kulör:Falu Rödfärg Ljusröd
 • Foto:Jacob Hidemark
 • Arkitektens kommentar:

  Fritidshus på Värmdö

  Det här fritidshuset ligger som ett av flera hus på en stor tomt ute på Värmdö. På platsen fanns tidigare ett hus som var inklätt i en gulmålad panel. Uppgiften var att bygga till det med en ny huskropp samt renovera/restaurera den gamla befintliga byggnaden. Det gamla huset visade sig vara i sämre skick än väntat, och då den gulmålade panelen var avlägsnad fanns där en faluröd panel under. Stommen visade sig vara en salig blandning av olika tekniker – träkubbsmurade väggar, timmerstomme, regelstomme, restimmerstomme och plankstomme. Man hade helt enkelt tagit vad man hade till hands. Men i stort sett hela stommen gick att behålla inklusive takstolar. Syllen behövde bytas och fönstren som var från 1960-talet ersattes med nya.
  Det nya huset, eller tillbyggnaden, följer tomtgränsen och binds ihop med den äldre delen genom en lägre länk som innehåller entré, kök, wc/tvätt och skafferi. På länkens fasad mot trädgården finns en spaljé som det kommer att växa vildvin på. Tanken är att hela denna del av fasaden ska bli så överväxt att den blir som en berså med entrédörren mitt i. En grön vägg mellan det gamla och det nya som både binder ihop men håller isär. Den nya tillbyggnaden avslutas med en högre husvolym med vardagsrum i dubbel takhöjd och ett loft med en stor kupa från vilken man kan se ned till vattnet. I den gamla delen finns sovrummen och ett väl tilltaget badrum.
  Mot grusvägen, som går utanför tomtgränsen, bildar huset en förlängning av planket som löper längs hela fastigheten. Mellan planket och den gamla husdelen – bakom det nya köket – bildas en liten intim gård där man kan vara mer privat.

  Stommen är av träregelkonstruktion. Fasaderna är klädda med stående träpanel lagd med en springa på 3 mm. Undersida taksprång, taktassar och fasadpanel är målad med äkta Falu rödfärg - ljusröd. Taket är täckt med kopparplåt. Invändigt är väggytorna målade eller tapetserade och golven av ek.
  I vardagsrummet finns en öppen spis murad i tegel med en kåpa av svartlackad plåt.
  Huset byggdes som generalentreprenad och blev klart till midsommar 2019.

  Ansvarig arkitekt:
  Jacob Hidemark Arkitekt SAR/MSA, Hidemark & Stintzing Arkitekter AB
  Medarbetare: Gustav Vrang Arkitekt SAR och Daniel Berg Arkitekt MSA
  Konstruktör
  Stefan Skjerdahl Byggnadsingenjör SBR. Eye4Quality AB
  Beställare: Birgitta och Conni Jonsson