Fågelbro

Arkitektens kommentar

Generellt
Lowén Widman Arkitekter fick i uppdrag att göra en helrenovering och ombyggnad av en typhusvilla från 1990-talet i ett område med snarlika hus alla byggda i samma tid – en tid då byggnadskvaliteten var under all kritik med undermåliga material och lösningar gällande i princip samtliga byggnadselement. Trots att huset bara är 25 år gammalt var en helrenovering direkt nödvändig inte bara utifrån det estetiska utan även rent byggnadstekniskt.

Interiört
Uppdraget gick ut på att bygga ut och göra huset så stort som detaljplanen medgav. Den gestaltningsmässiga greppet bygger på att addera ett antal volymer som bryter upp husets kompakta volym och satta geometri genom att ge huset en helt ny siluett. För att skapa en möjlig egen värld mot utsikten över ängar och en sjö öppnar huset upp sig mot denna utsikt och sluter sig mot angöring och grannar. Planlösningsmässigt bryter de nya volymerna upp det påträngande låga taket och skapar ett varierande interiört taklandskap med mer ljus och rymd både på övre och nedre plan. De nya tilläggen har andra bjälklagshöjder vilket medger högre takhöjd på entréplan och även en viss dramatik på övre plan med nya halvplan som ger en ny rumslig dynamik. På entréplan finns ny håltagning i bjälklaget som dels ger ny vertikal koppling mellan planen och även ytterligare ljusföring till köket som nu får ljus från alla väderstreck.
I övrigt prioriterades rundgångar och långa siktlinjer samt ett homogent trägolv genom hela huset.

Exteriört
Ambitionen var att angripa de punkter och uttryck som är så typiska för denna tids standardiserade byggande där det återkommande varit de ekonomiska och produktionstekniska aspekterna som fått väga tyngst, istället söktes gamla beprövade lösningar med ett samtida uttryck.
Ny stående träfasad med fallande längder utan panelskarv på gaveln. Betongpannor ersattes med tjärat trätak i kärnfuru, det överdrivna takutsprånget togs bort vilket gav huset en helt ny reslig karaktär.
Nya större fönster installerades och placerades så högt mot taket det var möjligt för att få in mer ljus. Fönstren har inga foder exteriört utan panelen går hela vägen förbi karmen.

Falu rödfärg
Den nya traditionellt falurödfärgsmålade träpanelen på fasad och plank får den tämligen strama arkitekturen att smälta in i områdets mer klassiska rödmålade villabebyggelse och uppväxta fruktträdgårdar. Huset ligger dessutom vackert naturnära i bostadsområdets utkant och den faluröda färgen var även ett naturligt sätt att relatera huset till sin omgivning av klassisk svensk natur i form av höga träd, ängar mossbeklädda stenblock och vatten.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis, nittiotals-typhuset har genom tillagda volymer fått en ny siluett med ett samtida uttryck; den gula plastfärgen har bytts ut mot den klassiska ”Falu ljusröd” och den icke platsanpassade planlösningen har bytts ut till en platsspecifik med varierade rumsligheter, långa siktlinjer och dynamisk ljusföring. Såväl interiört som exteriört finns kvaliteter från en klassisk svensk byggnadstradition med hållbara naturliga material som nu kan få åldras med värdighet.

Arkitekt

Daniel Widman + Ulrika Lowén Horn Af Rantzien

Arkitektkontor

Lowén Widman Arkitekter

Byggherre

Malin och Emil Möller. Entreprenör Leo Hellman.

Ort

Fågelbro Värmdö

Byggår

2018

Färg/kulör

Falu Rödfärg Ljusröd

Foto

Daniel Widman

Ritningar

Bidrag 2020

Attefallshus, Skaftö Berg 2:186

Arkitekt Olov Gynt

Ciselören 1

Okidoki Arkitekter

Fågelbro

Lowén Widman Arkitekter

Fritidshus Ljusnedal

Hidemark & Stintzing Arkitekter AB

Fritidshus Värmdö

Hidemark & Stintzing Arkitekter AB

Gärsnäs Galleri

Dive Architects AB

Kv Vitklövern Jönköping Koriandervägen

Tengbom Jönköping

Nya stallet, Säby gård

Tengbom

Outdoor Eriksberg

sandellsandberg arkitekter

Prästbordet Rödön

Murman arkitekter AB

Skogsbrynet

Sire fastigheter