Attefallshus, Skaftö Berg 2:186

Arkitektens kommentar

Huset på strax över 20 kvadratmeter innehåller kök, badrum och plats för bäddsoffa, våningssäng samt sovloft. Generösa fönster skapar utblickar mot en omgivande naturen och släpper in rikligt med dagsljus.

Huset är en egen bostad och samtidigt komplement till huvudbyggnaden på platsen som är ett tvåfamiljs parhus, (även detta ritat av undertecknad, klart ca 2010), idag sommarbostäder. Även det nya Attefallshuset kommer att fungera som sommarbostad, initialt som gästtsuga.

Attefallsbyggnaden är enskild del av tre i, efter färdigställandet, nybildad bostadsrättsförening. Det ligger i lilla samhället Stockevik på Skaftö med postadress Fiskebäckskil.

Tomten är kuperad och uppdelad i tre avsatser varav huvudbebyggelsen ligger på den högre och Attefallshuset på den lägre avsatsen. Tomten är berg och delvis uppfyllda terrasseringar kantat med natursten från platsen.

Attefallshuset kopplar både till tomtens byggnader och även till omgivande byggelse orienterad till gatumiljön. Direkt söder om huset finns gatan som förgrenas och bildar en plats. Huset kopplar till den platsen och får särskild roll i detta gaturum. Husets innehåll skulle kunna växla över tid men inget annat än komplementbostad och gästhus är planerat idag.

Huset ligger som entrébyggnad till tomten. Det ligger även på gränsen mellan angränsande berg och den grusade infarten till tomten. Tanken är att huset kan leva eget liv i gaturummets och närmiljöns sammanhang.

Koppling till ljuset och naturen med berget och havet, relation till omgivande bebyggelse utan direkt störning till eller från densamma har prioriterats i utformningen. Entré till byggnaden, uteplats och husets burspråk understryker detta. Avsikten är att koppla till närmiljön men också vidare ut mot havet som ligger inom 100 meters avstånd. Avskildhet och öppenhet är avvägd. Huset har olika grad av öppenhet och olika uttryck i de olika väderstrecken.

Byggnaden tar upp Västkustens tradition i den mening att byggnaden som blir sekundärbyggnad inom helheten utformas med Faluröd slamfärg medan huvudbebyggelsen är i ljusa oljebetonade kulörer. En koppling till sjöbodarnas utformningstradition på västkusten men också en strävan att skapa variation och ge det nya en egen karaktär i jämförelse med det befintliga.

Vissa givna element och material samt sorten och uttrycket i stort hålls samman med det befintliga medan vissa detaljer är utvecklade i denna byggnad jämfört med huvudbebyggelsen.

Ett ytterligare renodlat uttryck och detaljering har eftersträvats. Fasadpanelen är slät, spontad och monterad med minimala springor, kulören är utvändigt konsekvent Faluröd med små nyansskillnader mellan fönster och fasad. Burspråken mot berget och havet ger riktning, kontakt och karaktär. Vinklarna på burspråken syftar även till att avskärma insyn både till och från grannbebyggelsen.

Yttertakets beläggning är av släta terrakottafärgade betongpannor, taktassar är synliga.

Insidans väggar och tak är klädda med råplan liggande respektive i rummets längdriktning. Brädpanelerna har lutats med inslag av vitt pigment. Burspråkens smygar är klädda med limfogskiva av furu även dessa med lutbehandling. Golvet är av samma karaktär men fabriksbehandlat. Socklar, insida fönster, innerdörr och kökssninckeri är vitlackerat. Köksluckor och innerdörr är vitt med enkel skarpkantad inramning. Köksbänk är av laminat med infällda hoar. Sniceri och bänk från IKEA. Belysning sker generellt genom infällda dimbara spotlights kombinerat med hängande pendelarmatur.

Badrummet har vitmålade träväggar ihop med vitt 15×15 kakel i duschhörn. Grön glasmosaik på golvet. Hela rummet är våtsäkrat.

Huset värms upp med golvvärme.

/ Olov Gynt, Arkitekt SAR MSA

Arkitekt

Olov Gynt

Arkitektkontor

Arkitekt Olov Gynt

Byggherre

Gynt/ Pettersson

Ort

Stockevik, Fiskebäckskil

Byggår

2019-2020

Färg/kulör

Slamfärg, faluröd

Foto

Olov Gynt

Ritningar

Bidrag 2020

Attefallshus, Skaftö Berg 2:186

Arkitekt Olov Gynt

Ciselören 1

Okidoki Arkitekter

Fågelbro

Lowén Widman Arkitekter

Fritidshus Ljusnedal

Hidemark & Stintzing Arkitekter AB

Fritidshus Värmdö

Hidemark & Stintzing Arkitekter AB

Gärsnäs Galleri

Dive Architects AB

Kv Vitklövern Jönköping Koriandervägen

Tengbom Jönköping

Nya stallet, Säby gård

Tengbom

Outdoor Eriksberg

sandellsandberg arkitekter

Prästbordet Rödön

Murman arkitekter AB

Skogsbrynet

Sire fastigheter