2008

Galleri Halvarby

  • Arkitekt:Alessandro M. Lucca
  • Arkitektkontor:Studiolucca
  • Byggherre:Lena Hultman
  • Ort:Halvarby
  • Byggår:2006
  • Färg/kulör:Röd/Svart
  • Foto:Helena Törnqvist
  • Arkitektens kommentar:

Arkitektens kommentarer

Galleri Halvarby är en liten träbyggnad i södra Östergötland. Beställarens önskemål om ett galleri för utställningar tillgodosågs genom att lägga till en liten långsmal byggnad på en tomt med några befintliga hus. Genom att placera huset längs tomtgränsen har man tydligt skapat en gård som samspelar med den mer privata gården som redan fanns. Husets bredd ”tar måttet” från den befintliga byggnaden. En pergola förbinder gammalt och nytt och skapar samtidigt ett avstånd för att den nya byggnaden ska vara ”friare”. Träfasaden i falurött med liggande panel anpassar sig till omgivningen samtidigt som den nya byggnaden uttrycker sig tydligt på ett moderna sätt. Huset består av tre delar, dels för att anpassa sig till platsens geometri och dels för att kunna bygga det i etapper. Djupa och låga passager förbinder de tre rummen och förstärker deras olika egenskaper. Kontrasten mellan ute och inne är markant; interiören domineras av ljuset som tack vare generösa takfönster och lanterniner lyfter konstens färger, medan exteriören är huvudsakligen en ”vanlig” träbyggnad med sparsamma öppningar. Användningen av material är enkel och konsekvent: trägolv av furu och vitmålade gipsväggar i de tre rummen; Borghamns brungrå kalkstenplattor på golv och väggar med liggande träpanel i passager. I sista rummet står en generös öppen spis, tänkt som en förlängning av rummet, där eldens färger blandas med naturen runt omkring. Utvändigt samspelar den faluröda träfasaden med taket i förzinkat stålplåt och med genomtänkta detaljer i plåt.