Knytpunkten

Arkitektens kommentar

Knytpunktens utformning är anpassad till byggplatsens naturliga förutsättningar. Huset är utformat som en souterrängbyggnad med entré i marknivån mot Stallbacken i norr. Stallbacken är också den naturliga angöringen både till Ridskoleområdet som helhet och till Knytpunkten.

Söder om Stallbacken fanns tidigare en grustäkt som utgjorde ett sår i landskapet. Denna grop har nyttjats för att rymma den stora hallen/aulan. Lösningen medger samtidigt en möjlighet att ta hand om grustäktens södra del där slänten i en senare etapp kan omformas till en amfiteater.

Byggnaden har utförts som en modern träbyggnad med stora glaspartier och med stomme av limträ över mark och betong mot mark. Fasaden har träpanel med varierande bredd, avfärgad med rödfärg. Med valet av rödfärg har huset fått en trygg föränkring till den omgivande bebyggelsen på södra delen av Stallbacken. Takfot och takavvattning är utförd i aluzinkplåt medan de flacka taken täckts med papp.

Arkitekt

Andreas Forsberg

Arkitektkontor

AQ Arkitekter

Byggherre

STUTAB

Ort

Strömsholm, Hallstahammar

Byggår

2007

Färg/kulör

Röd

Foto

Bengt Strandberg

Ritningar

Bidrag 2008

Bomans Hotell

Hulting Arkitekter AB

Fältspaten

Molén Arkitekter AB

Galleri Halvarby

Studiolucca

Gårdshuset Elden Norra 2

HusQben i Jonsered KB

Hamra

ISOLA arkitekter

Hästklinik Smedby

Molén Arkitekter AB

Hörsal Sånga-Säby

Tovatt Architects and Planners AB

Knytpunkten

AQ Arkitekter

Kulturens Hus i Luleå

Tirsén & Aili Arkitekter

Lund-Sager Sommarbostad

White

Nivå

Pernilla Öfvergård AB

Nysäter bostadsområde

Sweco FFNS

Rinkeby gård

Sören Thurell

Särö Gavlar

OkiDoki! Arkitekter AB

Théa XXS, S, M, L

Magnus Ståhl Arkitekter AB

Vattenfabriken

White

Villa Eva

ATRIO Arkitekter

Villa Forssell

Karlsson Wachenfeldt Arkitekter

Villa JT

Hulting Arkitekter AB

Villa Lis

Bengt Lindroos Arkitektkontor AB