Hörsal Sånga-Säby

Arkitektens kommentar

Sånga-Säby Kurs och Konferens har under en längre tid satsat stort på miljö – i alla avseenden och 1999 blev de första Svanen-märkta hotellet i Norden. En väl genomarbetad och målmedveten strategi har gjort anläggning till ett föredöme inom drift, materialanvändning och service. Hans Murman har ritat stora delar av konferensanläggningens om- och tillbyggnader, senast Mälarblick, en länga med 1:a klass hotellrum på klippkanten vid Mälarens strand.Den nya hörsalen med stor foajé och biutrymmen är ett resultat av ett parallelluppdrag sommaren 2005. En konferenssal av större format saknades inom området och Sånga-Säby hade tvingats avstå från en hel del bokningar på grund av detta. De större lokaler som fanns sedan tidigare var redan hårt utnyttjade. I dag kan anläggningen ta emot större grupper på upp till 230 personer och även ha två större grupper som går om lott. Den nya hörsalen är byggd uppe på delar av den ursprungliga delen av anläggningen; ett intrikat samspel mellan olika våningsplan, rivning och tillbyggnad innebar att stora delar av den befintliga byggnaden kunde sparas och att verksamheten kund pågå under hela genomförandet. I motsats till en mer konventionell hörsal öppnar sig fonden mot ekbacken och Mälarens vatten. Marknadens största glasrutor delas av byggnadens bärande limträkonstruktion med väggar, tak och scengolv som ram. Olika skikt av transparent solavskärmning innebär att hörsalen kan avskärmas och mörkläggas i olika steg, helt beroende på behov, ljus och stämning. Hörsalsvåningen skjuter ut utanför det befintliga bottenplanet. Tio stycken rödfärgade (Falu ljusröd) limträpelare, med robusta linoljebrända smidesbeslag vid topp och fot bär fem stora limträbågar. Konstruktionen innebar att den befintliga byggnaden kunde sparas fram till den tidpunkt då allt var under tak.

Under hörsalen har bottenvåningen byggts ut mot öster. Här finns idag anläggningens näst största konferensutrymme som via ljud och bild kan sammankopplas med den nya salen. Bottenvåningen har även kompletteras med en sockel som, utöver att den håller samman kompositionen, innehåller serviceutrymmen för el och ventilation. Vid sidan av hörsalen finns idag en generös foajé för utställningar och informella händelser. Foajén innehåller även toaletter och ett mindre mötesrum. Nybyggnaden har en tydlig identitet och en egensinnig form. Formspråket ansluter till Sånga-Säbys tradition i tidigare projekt med stark egen karaktär och miljöprofil. Som besökare är den nya hörsalen det första man möter vid ankomsten. På väg mot huvudentrén passerar man det stora glaspartiet på nära håll. Byggnaden kommunicerar tydligt sin funktion och etablerar insikten om en anläggning som utvecklar sin verksamhet vidare med egenart och profil. Den bältdjursliknande volymen med liggande fjällpanel i olika dimensioner är målad med svart slamfärg (Falu svart). Mot det svarta står områdets traditionella färgpalett; faluröda lador, vitputsad herrgård, de gula konferensbyggnaderna och hotellets järnvitriol. Val av material har skett med stor omsorg om miljön; byggnaden är av trä och i huvudsak av stormvirke från stormen Gudrun, val av entreprenörer och leverantörer har i så stor utsträckning som möjligt skett lokalt. I rivningen av det befintliga huset har avfallet sorterats till 95% – svenskt rekord, tror vi.

Arkitekt

Johannes Tovatt

Arkitektkontor

Tovatt Architects and Planners AB

Byggherre

Sånga-Säby Kurs och Konferens

Ort

Svartsjö, Färingsö

Byggår

2006

Färg/kulör

Foto

Åke E:son Lindman

Ritningar

Bidrag 2008

Bomans Hotell

Hulting Arkitekter AB

Fältspaten

Molén Arkitekter AB

Galleri Halvarby

Studiolucca

Gårdshuset Elden Norra 2

HusQben i Jonsered KB

Hamra

ISOLA arkitekter

Hästklinik Smedby

Molén Arkitekter AB

Hörsal Sånga-Säby

Tovatt Architects and Planners AB

Knytpunkten

AQ Arkitekter

Kulturens Hus i Luleå

Tirsén & Aili Arkitekter

Lund-Sager Sommarbostad

White

Nivå

Pernilla Öfvergård AB

Nysäter bostadsområde

Sweco FFNS

Rinkeby gård

Sören Thurell

Särö Gavlar

OkiDoki! Arkitekter AB

Théa XXS, S, M, L

Magnus Ståhl Arkitekter AB

Vattenfabriken

White

Villa Eva

ATRIO Arkitekter

Villa Forssell

Karlsson Wachenfeldt Arkitekter

Villa JT

Hulting Arkitekter AB

Villa Lis

Bengt Lindroos Arkitektkontor AB