Rinkeby gård

Arkitektens kommentar

Uppgiften bestod i att förbinda en nyuppförd flygel med den ursprungliga 1700-talsgården, med minsta möjliga ingrepp och så att en gammal lönn mellan dem kunde behållas. Att bygga ett plank blev en utgångspunkt varigenom en vind- och bullerskyddad gård åstadkoms. Förbindelsegången förlades som ett klimatskyddat galleri på plankets insida, belyst med smala fönsterspalter. I hörnet infogades en toalett för rörelsehindrade och besökande. Hörnet signaleras med en förgylld träknopp.

Arkitekt

Sören Thurell

Arkitektkontor

Sören Thurell

Byggherre

Bomans Hotell

Ort

Hölö

Byggår

2006

Färg/kulör

Falu rödfärg ljus

Foto

Sören Thurell

Ritningar

Bidrag 2008

Bomans Hotell

Hulting Arkitekter AB

Fältspaten

Molén Arkitekter AB

Galleri Halvarby

Studiolucca

Gårdshuset Elden Norra 2

HusQben i Jonsered KB

Hamra

ISOLA arkitekter

Hästklinik Smedby

Molén Arkitekter AB

Hörsal Sånga-Säby

Tovatt Architects and Planners AB

Knytpunkten

AQ Arkitekter

Kulturens Hus i Luleå

Tirsén & Aili Arkitekter

Lund-Sager Sommarbostad

White

Nivå

Pernilla Öfvergård AB

Nysäter bostadsområde

Sweco FFNS

Rinkeby gård

Sören Thurell

Särö Gavlar

OkiDoki! Arkitekter AB

Théa XXS, S, M, L

Magnus Ståhl Arkitekter AB

Vattenfabriken

White

Villa Eva

ATRIO Arkitekter

Villa Forssell

Karlsson Wachenfeldt Arkitekter

Villa JT

Hulting Arkitekter AB

Villa Lis

Bengt Lindroos Arkitektkontor AB