Särö Gavlar

Arkitektens kommentar

Särö anses tillhöra vårt lands omistliga platser och har utsetts till nationellt riksintresseområde för dess kulturmiljö. Stora vackra villor som härstammar från den tidiga badortsepoken i mitten av 1800-talet, men även enklare ekonomibyggnader, tar plats i landskapet. Ett stall, en avbränd svart fasad till ett härbre, i ekskog är några av motiven kring tomterna.Med placeringen strax nedanför en äldre patriciervilla blev det naturligt att en traditionell ekonomibyggnad fick stå som dominerande referens för projektet. Nya slamfärgsmålade längor som adderas till en oljefärgsmålad huvudbyggnad ska förankra Särö Gavlar i den lokala byggnadstraditionen. De tre nya husen har avfärgats med Falu Rödfärg Svart, Falu Rödfärg Grön samt järnvitriol.De tre sadeltakslängorna har skjutits in på de avlånga och lutande tomterna och volymerna har ”knäckts av” i syfte att så långt som möjligt anpassas efter landskapets naturliga topografi.

Smala gångvägar genom glasade snitt i huskropparna skall understödja enkla rörelser och ge siktlinjer genom området. I den glasade snittytan finns även parhusens skyddade och upplysta entréer samt balkonger i tempererat klimat till de stora sovrummen. Landskapets svaga lutning skall även upplevas som en rumslig kvalitet inne i husen. På entréplan uttrycks detta i nivåskillnaden som ger en varierad takhöjd i den öppna planlösningen. I den lägre sutterrängen är takhöjden 3400 mm. Arkitekturen har generellt reducerats från rent dekorativa element, men lekfullhet och variation skall ändå finnas där. Utanpåhängande balkonger och liknande har undvikits och istället har principen att endast skära bort delar från de ursprungliga mörka volymerna följts konsekvent. Byggnadernas vita insida framträder där volymens inre exponeras, såsom i snittytor mellan husen, nischer, inskurna balkonger mm. Konstruktivt är husen uppbyggda i trä på en gjuten platta på mark. I nedre etage är väggarna delvis murade med betonghålsten för att stå emot marktryck. Väggelement förtillverkades i tält på arbetsplatsen och alla delar till respektive hus lyftes slutligen i rätt position och fasadpanelen kompletterades delvis efteråt.

Arkitekt

Rickard Stark

Arkitektkontor

OkiDoki! Arkitekter AB

Byggherre

Sefa Bygg & konsult AB

Ort

Kungsbacka

Byggår

2006

Färg/kulör

Svart, grön, järnvitriol

Foto

Mikael Olsson

Ritningar

Bidrag 2008

Bomans Hotell

Hulting Arkitekter AB

Fältspaten

Molén Arkitekter AB

Galleri Halvarby

Studiolucca

Gårdshuset Elden Norra 2

HusQben i Jonsered KB

Hamra

ISOLA arkitekter

Hästklinik Smedby

Molén Arkitekter AB

Hörsal Sånga-Säby

Tovatt Architects and Planners AB

Knytpunkten

AQ Arkitekter

Kulturens Hus i Luleå

Tirsén & Aili Arkitekter

Lund-Sager Sommarbostad

White

Nivå

Pernilla Öfvergård AB

Nysäter bostadsområde

Sweco FFNS

Rinkeby gård

Sören Thurell

Särö Gavlar

OkiDoki! Arkitekter AB

Théa XXS, S, M, L

Magnus Ståhl Arkitekter AB

Vattenfabriken

White

Villa Eva

ATRIO Arkitekter

Villa Forssell

Karlsson Wachenfeldt Arkitekter

Villa JT

Hulting Arkitekter AB

Villa Lis

Bengt Lindroos Arkitektkontor AB