2020

Gärsnäs Galleri

  • Arkitekt:Ia Hjärre
  • Arkitektkontor:Dive Architects AB
  • Byggherre:Gärsnäs AB
  • Ort:Gärsnäs, Skåne
  • Byggår:2019
  • Färg/kulör:Falu rödfärg svart
  • Foto:Åke E:son Lindman
  • Arkitektens kommentar:Gärsnäs är ett möbelföretag på Österlen som är välkänt för sitt möbelhantverk och lokala tillverkning. Företagets byggnader var i stort behov av renovering. Det rörde det sig om att renovera befintliga utställningslokaler och göra nödvändiga tillgänglighets anpassningar men också att formge en ny galleribyggnad och skapa ett spännande arkitektoniskt uttryck som reflekterade företagets identitet. Förslaget innebar radikala förändringar i användandet av Gärsnäs publika lokaler. Genom att placera en ny huvudentré på gaveln av utställningsbyggnaden ändrades det publika flödet från ankomst vid parkering till entré. Den landskapsplanerade ytan framför entrérna eskapad ett generöst utomhusrum där det gamla trädet fortfarande står kvar. Mellan de olika volymerna länkar en serie ramper och trappor de olika nivåerna, entrén med galleriet och parkeringen. En 10 meter lång spegelvägg ramar in landskapet och förbinder utställningslokalen med det nya galleriet. Spegeln fortsätter som fönsterbeklädnad i galleri fasaden, men här som spegel på utsidan men fönster på insidan av galleriet. Spegeln reflekterar landskap, ljus och himmel. Från dag, skymning till natt, spegeln skapar en ständigt skiftande bakgrund. Det nya galleriet är en enkel träkonstruktion med stående träpanel målad i Faluröds svarta slam färg. Ett enormt glasparti i ett enda stycke från golv till tak 4 meter i höjd ger galleriet en oväntad öppning ut mot landskapet. Detaljeringen är ren och i samklang med de material som syns; plywood väggar, betong golv, svarta pannplåten och den svarta slamfärgade vertikala träpanelen i fasaden. Den infällda svarta stålportalen i galleriets entré är så nära till faluröda svarta slamfärgen i sin ton som möjligt. Så det är bara med handen man känner materialskillnaden. Färgerna på fasaderna står i kontrast; den svarta slamfärgade träfasaden på galleriet mot den vita putsade utställningsbyggnaden. Stora fönsteröppningar och spegelväggar förstärker byggnaden i sitt sammanhang och tydliggör företagets visuella uttryck. Den svarta slam färgen från Faluröd ger byggnaden ett distinkt uttryck.